Blog > Prosinec 2018 > Daňové zvýhodnění pro osoby se zdravotním postižením

Daňové zvýhodnění pro osoby se zdravotním postižením

Uverejnen:

sdílet:

Předpisy o daních a poplatcích platné v České republice zohledňují občany se zdravotním postižením (OZP). Podle vážnosti postižení pohyblivosti či orientace - středně těžké, těžké a zvlášť těžké - mohou získat handicapované osoby jeden ze tří průkazů pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

Držitelé všech tří průkazů (TP, ZTP a ZTP/P) obdrží nárok na základní výhody, jako je například vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích. Držitelé průkazů ZTP získávají slevy na používání veřejné hromadné dopravy, ale jen držitelé průkazů ZTP/P mohou cestovat úplně bezplatně společně se svým doprovodem.

Quickie Life Invalidní vozík se skládacím rámem

Co se týče daňového zvýhodnění, to se také graduálně navyšuje podle druhu průkazu a vážnosti postižení. Daňové zvýhodnění pro držitele průkazů ZTP/P, kteří trpí zvlášť těžkým postižením pohyblivosti a bývají tak často odkázáni na invalidní vozík, jsou největší. Výhody, na které mají osoby se zdravotním postižením nárok, se snaží alespoň částečně kompenzovat handicap, se kterým se musí tito lidé vyrovnávat.

Mezi nejdůležitější zákony o daňovém zvýhodnění a poplatkových úlevách pro OZP patří:

- zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

- Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

- Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích

Vrácení daně z přidané hodnoty

Jedním z nejdůležitějších zákonů zohledňujících zdravotní postižení je zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Tento zákon umožňuje osobám se zdravotním postižením vracení DPH při nákupu osobních vozidel. Navíc je třeba dodat, že velká většina pomůcek pro občany se zdravotním postižením je zařazena do skupin se sníženou daňovou sazbou, což také zvyšuje jejich dostupnost pro OZP. Služby sociální péče, výchova a vzdělávání a zdravotnické služby a zboží jsou od daně osvobozeny úplně.

Uplatnit vrácení daně je možné při nákupu automobilu z příspěvku na zvláštní pomůcku. Při koupi auta je možné požádat finanční úřad o vrácení DPH. Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení DPH u jednoho osobního automobilu zakoupeného v ČR v období pěti let v maximální výši 100 000 Kč. Nárok na vrácení zaplacené daně je nutné podat do tří let od koupi auta.

Danove-zvyhodneni-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim

Pokud Vám byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla, pořídili jste si nový automobil a rádi byste si požádali o vrácení DPH, doporučujeme Vám postupovat podle následujících kroků:

podání písemné žádosti o navrácení DPH na Váš finanční úřad. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení, místo pobytu a rodné číslo OZP, rozhodnutí o přiznaném příspěvku na nákup osobního automobilu a daňový doklad nebo doklad o prodeji osobního vozidla.

Doklad o prodeji musí obsahovat tyto údaje:

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení prodejce

- DIČ plátce

- Vaše jméno a příjmení

- Vaše místo pobytu

- rozsah a předmět zdanitelného plnění

- evidenční číslo dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- sazbu, základ a výši daně včetně uvedení celkové ceny s DPH

JAY Sedací Systémy

Úlevy na daně z příjmů

Plátci daně z příjmů jsou fyzické i právnické osoby, které jsou povinné každoročně podávat přiznání k dani z příjmů. V České republice činí daň z příjmů fyzických osob 15 procent, zatímco daň z příjmů právnických osob je 19 procent. Zároveň při určování výše daně z příjmů hraje roli osobní a rodinná situace, a proto je zde třeba zmínit roli průkazů pro OZP.

Podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů mají plátci daně, kteří jsou držitelé průkazů OZP, nárok na slevy na dani z příjmu. Vypočtená daň za zdaňovací období se snižuje o následující částky:

- 24 840 Kč na manželku/manžela, žijící s poplatníkem v domácnosti, v případě, že nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč

- částka 24 840 Kč se zvyšuje na dvojnásobek, pokud je manžel či manželka držitelem/kou průkazu ZTP/P

- daň z příjmu se sníží o 2 520 Kč, když poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu I. či II. stupně

- daň z příjmu se sníží o 5 040 Kč v případě, že poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

- daň z příjmu se sníží o 16 140 Kč u poplatníků, kteří jsou držitelé průkazu ZTP/P

- daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, činí 1 117 Kč měsíčně; je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek

Osvobození od daně ze staveb

Osvobození od daně ze staveb vyplývá z ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Od daně ze staveb jsou osvobozeny obytné domy ve vlastnictví držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, kteří zároveň pobírají sociální dávky v podobě příspěvku na živobytí a dům slouží k jejich trvalému bydlení. Osvobození se také vztahuje na stavby pro individuální rekreaci zmíněných fyzických osob.

Pokud by Vás zajímalo více o daňových zvýhodnění a chtěli byste si také přečíst o poplatkových úlevách pro osoby s handicapem, neváhejte navštívit stránky Ligy vozíčkářů (www.ligavozic.cz). A jestli si rádi čtete v zákonech, zmíněné sborníky zákonů jsou přístupné na stránkách Ministerstva Vnitra (aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu).