Firefly

Řada výrobků Firefly je inspirována speciálními požadavky našich klientů a jejich rodičů. Všechny naše produkty si kladou za cíl zábavnou formou rozšířit možnosti našich malých klientů a pomoci jim se aktivně účastnit každodenního rodinného života.

Pro nás je život o získávání zkušeností tváří tvář našim přátelům a blízkým.

Naše produkty mají za úkol dětem rozšiřovat perspektivu vnímání a poskytnout jim možnost zapojit se do každodenního života. Našim úkolem je zajistit, aby děti se speciálními potřebami dostali nejen příležitost být součástí rodiny, ale stali se jejím jádrem.

Samozřejmě chápeme, že nemůžeme změnit postižení dětí nebo jejich možnosti.

Co bychom změnit chtěli, je způsob, jakým se naši klienti dívají na svět kolem sebe a rozvijí se jak mentálně tak fyzicky.

Firefly Upsee

Firefly Upsee

Postroj pro nácvik chůze

Cena od 13 746 Kč

Firefly Splashy

Firefly Splashy

Přenosné sedací zařízení do koupele

Cena od 13 499 Kč

Firefly GoTo

Firefly GoTo

Přenosné sedací zařízení

Cena od 17 641 Kč

Firefly Scooot

Firefly Scooot

Mobilní zařízení 4 v 1

Cena od 17 366 Kč

Firefly Playpak

Firefly Playpak

Přenosná sada pro podporu aktivity

Cena od 12 265 Kč

Firefly Batoh

Firefly Batoh

Firefly příslušenství

Cena od 1 851 Kč

Firefly WeGo

Firefly WeGo Dětský zdravotní kočárek

Praktický a lehký skládací kočárek pro děti do 30 kg se speciálními potřebami

Cena od 16 000 Kč

Firefly Upsee prodloužený pás

Firefly Upsee prodloužený pás

Příslušenství k Upsee

Cena od 1 646 Kč

Často kladené otázky

Novela zákona přináší celou řadu změn. Tyto změny jsou pro vás nejdůležitější:

Kategorizační strom – příloha nového zákona rozděluje zdravotnické prostředky (dále ZP) do kategorií, ve kterých by měly být ZP srovnatelných parametrů. Tyto kategorie také definují minimální
vybavení daných ZP příslušenstvím. ZP zařazené do jednotlivých kategorií jsou v různých cenových hladinách.
Nejprve doporučujeme vámi požadované ZP vyzkoušet a popřípadě porovnat s konkurencí a teprve poté řešit cenovou hladinu daného ZP.
Také příslušenství v základní ceně se může v rámci jednotlivých kategorií lišit. Mějte na paměti, že potřeby každého z vás jsou jiné a více příslušenství v základní ceně ještě neznamená, že je ZP lepší.
Každé příslušenství, které nevyužijete, zbytečně navyšuje hmotnost ZP a do budoucna může navyšovat i cenu oprav vašeho ZP. Číselné kódy jednotlivých kategorií jsou součástí našich internetových stránek.

Změna kódů v číselníku – nově se správcem úhradového číselníku stává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pro vás jako naše klienty to znamená změnu kódů (čísel), pod kterými vám váš lékař ZP předepíše. Nový kód začíná číslicí „5“. (starý kód měl na začátku číslici „0“).

Nové úhrady – s novelou zákona se mění výše úhrad většiny zdravotnických prostředků. U části ZP se úhrady zvyšují, ale u většiny kategorií došlo k jejich snížení. Ke zvýšení úhrad došlo například u těchto ZP:

  • • Aktivní vozíky pro dospělé 45 000,- Kč (bylo 21 000,- Kč)
  • • Elektrické vozíky exteriérové 144 000,- Kč (bylo 136 000,-)

Naopak ke snížení úhrad došlo u těchto kategorií:

  • • Sedačky antidekubitní 7 500,- Kč (bylo 11 000,- Kč)
  • • Veškeré příslušenství je nyní hrazeno ve výši 90 % (bylo 100 %)

Preskripční omezení – nově příloha zákona obsahuje podmínky a omezení, za jakých je možné ZP dané kategorie předepsat. Při žádosti o výdej ZP je třeba velmi pečlivě předepisujícím lékařem
zdůvodnit proč je pro vás daný ZP a jeho příslušenství nejlepší.

Cirkulace – nově se mění i podmínky cirkulace (repasování a znovu výdeje) některých ZP. Kategorizační strom obsahuje informace, které ZP možné cirkulovat je a které není. Necirkulovatelné ZP
při výdeji automaticky přechází do vlastnictví klienta. Také paragrafové znění zákona definuje maximální výši doplatku, při které ještě k cirkulaci dochází. ZP s doplatkem vyšším než 2 000,- Kč se
automaticky stává majetkem klienta.
Jediná nevýhoda této změny je to, že zákon u ZP ve vlastnictví klienta stanovuje maximální výši úhrady oprav, které zdravotní pojišťovny hradí po dobu užívání ZP:

  • • Mechanický vozík 90% u cirkulovatelných – max. 10 000,- Kč / 5 let u vozíku ve vlastnictví klienta.
  • • Elektrický vozík 90% u cirkulovatelných – max. 14 000,- Kč / 7 let u vozíku ve vlastnictví klienta.

Pokud klient do svého vlastnictví ZP převzít z nějakého důvodu nechce, může se zdravotní pojišťovnou uzavřít smlouvu o cirkulaci. V tomto případě daný ZP přechází do vlastnictví zdravotní pojišťovny.

Co se týká úhrady zdravotnických prostředků a jejich další údržby a oprav, většina našich produktů je hrazena plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.

Na produkty s doplatky, popřípadě na produkty nehrazené zdravotní pojišťovnou, je možné získat příspěvek od některé z nadací, s nimiž spolupracujeme. Aktuální seznam nadací vám rádi poskytneme při bezplatném a nezávazném předvedení zdravotního prostředku.

Ano tištěné verze těchto materiálů jsou dostupné. Pro jejich objednání nás prosím kontaktujte.

Pro servis prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

Pro vrácení zdravotnických prostředků, prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809 a nechte se přepojit na zaměstnance, který má vrácení pomůcek na starosti. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

 1 2