Nejde jen o produkty, které vyrábíme, jde hlavně o to co naše produkty našim klientům umožňují

Řada výrobků Firefly je inspirována speciálními požadavky našich klientů a jejich rodičů. Všechny naše produkty si kladou za cíl zábavnou formou rozšířit možnosti našich malých klientů a pomoci jim se aktivně účastnit každodenního rodinného života.

Pro nás je život o získávání zkušeností tváří tvář našim přátelům a blízkým.

Naše produkty mají za úkol dětem rozšiřovat perspektivu vnímání a poskytnout jim možnost zapojit se do každodenního života. Našim úkolem je zajistit, aby děti se speciálními potřebami dostali nejen příležitost být součástí rodiny, ale stali se jejím jádrem.

Samozřejmě chápeme, že nemůžeme změnit postižení dětí nebo jejich možnosti.

Co bychom změnit chtěli, je způsob, jakým se naši klienti dívají na svět kolem sebe a rozvijí se jak mentálně tak fyzicky.