Firefly

Řada výrobků Firefly je inspirována speciálními požadavky našich klientů a jejich rodičů. Všechny naše produkty si kladou za cíl zábavnou formou rozšířit možnosti našich malých klientů a pomoci jim se aktivně účastnit každodenního rodinného života.

Pro nás je život o získávání zkušeností tváří tvář našim přátelům a blízkým.

Naše produkty mají za úkol dětem rozšiřovat perspektivu vnímání a poskytnout jim možnost zapojit se do každodenního života. Našim úkolem je zajistit, aby děti se speciálními potřebami dostali nejen příležitost být součástí rodiny, ale stali se jejím jádrem.

Samozřejmě chápeme, že nemůžeme změnit postižení dětí nebo jejich možnosti.

Co bychom změnit chtěli, je způsob, jakým se naši klienti dívají na svět kolem sebe a rozvijí se jak mentálně tak fyzicky.

Firefly Upsee

Firefly Upsee

Postroj pro nácvik chůze

Cena od 14 300 Kč

Firefly Gottago

Firefly Gottago

inovativní, kompaktní, přenosné toaletní sedátko pro uživatele do 30 kg

Cena od 24 570,00 Kč

Firefly Splashy

Firefly Splashy

Přenosné sedací zařízení do koupele

Cena od 14 300 Kč

Firefly GoTo

Firefly GoTo

Přenosné sedací zařízení

Cena od 18 460 Kč

Firefly Scooot

Firefly Scooot

Mobilní zařízení 4 v 1

Cena od 16 900 Kč

Firefly Playpak

Firefly Playpak

Přenosná sada pro podporu aktivity

Cena od 12 870 Kč

Firefly Batoh

Firefly Batoh

Firefly příslušenství

Cena od 3 250 Kč

Firefly WeGo

Firefly WeGo Dětský zdravotní kočárek

Praktický a lehký skládací kočárek pro děti do 30 kg se speciálními potřebami

Cena od 18 070 Kč

Často kladené otázky

Výdej zdravotnických prostředků upravuje zákon č. 48/1997 Sb., který mimo jiné obsahuje:

Kategorizační strom

 • Jednotlivé kategorie zdravotnických prostředků (dále ZP) a jejich příslušenství.
 • Popis – minimální technické požadavky a výbavu ZP. Jednotlivé kategorie, by měly obsahovat prostředky srovnatelných parametrů. Mějte na paměti, že potřeby každého z vás jsou jiné a více příslušenství v základní ceně ještě neznamená, že je ZP lepší.
  Každé příslušenství, které nevyužijete, zbytečně navyšuje hmotnost ZP a do budoucna může navyšovat i cenu oprav vašeho ZP. Proto je naše portfolio výrobků nejširší na trhu.
 • Preskripční omezení – která odbornost může ZP předepsat a zda je pro výdej třeba schválení zdravotní pojišťovnou. Nejjednodušší ZP může předepsat praktický lékař, ale většina našich ZP musí být předepsána odborným lékařem.
 • Indikační omezení – na jaký zdravotnický prostředek má klient nárok vzhledem ke své diagnóze
 • Množstevní limit – jak často pojištěnci vzniká nárok na nový ZP. Nový ZP si klient vyřizuje na dobu minimálně 5–7 let. Proto je mimo jiné důležité zvážit dostupnost servisních a dalších služeb v dané lokalitě. Mezi naše bezesporné výhody patří široké pokrytí servisem celé ČR.
 • Úhradový limit – maximální úhrada zdravotní pojišťovny. Ceny ZP se nacházejí v různých cenových hladinách. Našim klientům nejprve doporučujeme požadované ZP vyzkoušet a popřípadě porovnat s konkurencí, a teprve poté řešit cenovou hladinu daného ZP.
 • Možnost cirkulace – zda ZP po výdeji přechází do vlastnictví pojišťovny nebo pojištence. Vlastnictví ZP má vliv zejména na úhradu oprav ZP v průběhu užitné doby. Opravy ZP ve vlastnictví zdravotní pojišťovny jsou hrazené z 90–99% (v závislosti na tom zda byl vydán nový nebo repasovaný ZP). U ZP ve vlastnictví pojištence zdravotní pojišťovna platí opravy maximálně do výše 10 000 Kč u mechanických vozíků (po dobu užitnou 5 let) a 14 000 Kč u vozíků elektrických (po dobu 7 let). Vlastnictví ZP zákon řeší i v paragrafové části. ZP do majetku pojištěnce přechází i v případě, kdy je spoluúčast pacienta vyšší než 2 000 Kč.

Termíny a postup při schvalování:

 • O nároku pojištěnce na ZP musí zdravotní pojišťovna rozhodnout do 15 dnů od podání návrhu na posouzení nároku. 
 • V případě, kdy zdravotní pojišťovna do daného termínu nemůže rozhodnout, přechází posouzení nároku pojištěnce do správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.
 • V případě, kdy zdravotní pojišťovna rozhodne, že pojištěnec na daný ZP nemá nárok, tak se pojištěnec může do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k „Revizní komisi“ a výsledek rozhodnutí rozporovat.

Připadají vám tyto informace složité? Obraťte se na nás – rádi vám poradíme.

Plné znění zákonů:

Zákon o veřejném zdravotním pojištění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
Zákon o správním řádu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Co se týká úhrady zdravotnických prostředků a jejich další údržby a oprav, většina našich produktů je hrazena plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.

Na produkty s doplatky, popřípadě na produkty nehrazené zdravotní pojišťovnou, je možné získat příspěvek od některé z nadací, s nimiž spolupracujeme. Aktuální seznam nadací vám rádi poskytneme při bezplatném a nezávazném předvedení zdravotního prostředku.

Ano tištěné verze těchto materiálů jsou dostupné. Pro jejich objednání nás prosím kontaktujte.

Pro servis prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

Pro vrácení zdravotnických prostředků, prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809 a nechte se přepojit na zaměstnance, který má vrácení pomůcek na starosti. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

 1 2