Zásady ochrany osobních údajů

Sunrise Medical Limited (Dále "my" nebo "nAŠE SPOLEČNOST") se
zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí.

Tato politika (spolu s našimi podmínkami pro použití http://www.sunrisemedical.co.uk/terms-of-use a veškerými souvisejícími dokumenty) stanovuje základní pravidla, kterými se řídíme při zpracování jakýchkoliv osobních údajů, které shromažďujeme, nebo které jste nám poskytli. Věnujte prosím pozornost následujícímu textu, který vás seznamuje s naším přístupem k vašim osobním údajům a souvisejícími postupy. Vstupem na http://www.medicco.cz souhlasíte s postupy popsanými v tomto dokumentu.

V souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 (dále jen Zákon), je správcem údajů společnost Sunrise Medical Limited, Thorns Road, Brierley Hill, West Midlands, DY5 2LD.


Informace, které od Vás můžeme získat

Můžeme o vás získat a následně zpracovávat tyto údaje:

 •  Informace, které nám sami dáte. Můžete nám poskytnout informace prostřednictvím vyplnění formuláře na našich stránkách http://www.medicco.cz (naše stránky) nebo prostřednictvím korespondence s námi, případně po telefonu, e-mailem apod. To zahrnuje údaje, které vyplníte při registraci na naše stránky nebo když se přihlásíte k odběru našich služeb, vyhledáváte produkt, objednáváte na našich webových stránkách, podílíte se na diskusních fórech nebo jiných sociálních médiích, které náš web podporuje. Dále pak při participaci v soutěžích, propagaci nebo průzkumech, vyhledávání místního prodejce, vkládání recenze produktu, žádosti o zaslání brožury nebo o předvedení výrobku, zaslání obecného dotazu, rezervaci místa na školení, zaregistrování výrobku a při nahlášení problému s našimi stránkami. Informace, které nám poskytujete, se mohou týkat vašeho jména, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla, informací o účtu a kreditní kartě, osobního popisu, podoby (fotografie), podrobností o zdravotním stavu, detailů produktu, informací o vašich podnikatelských aktivitách.
 •  finanční údaje, údaje o kreditní kartě, vlastní popis, zdravotní informace, detaily produktu, informace o podnikatelských aktivitách a fotografie.
 •  Informace, které o vás shromažďujeme my samiS ohledem na každou z  návštěv našich stránek můžeme automaticky shromažďovat následující informace:
 • technické informace, včetně internetového protokolu (IP) sloužícího k připojení počítače k internetu, vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížeče typů a provedení, operační systém a platformy;
 • informace o vaší návštěvě, včetně plného Uniform Resource Locator (URL), cestu návštěvníka na a z našich stránek (včetně data a času); produkty, které jste si zobrazili nebo hledali; časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) a způsobech opouštění stránky a libovolné telefonní číslo užité ke kontaktování zákaznického servisu.
 • Informace, které obdržíme z jiných zdrojů Můžeme o vás získat informace z jiných zdrojů, pokud používáte některou z webových stránek, které spravujeme, případně prostřednictvím služeb, které poskytujeme. V tomto případě vás budeme informovat o tom, že jsme takováto data získali, aby mohla být využita pro interní potřeby a byla v souladu s informacemi získanými na těchto stránkách. Mimo jiné také úzce spolupracujeme se třetími stranami (včetně např. obchodních partnerů, subdodavatelů z oblasti technických, finančních a přepravních služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analytických a informačních služeb, agentur zabývajících se platební bilancí), od kterých také získáváme informace.


Cookies

Za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a služeb, jakož i vytvoření informačního profilu návštěvníků našich webových stránek, používáme tzv. cookies, které jsou schopny rozlišit jednotlivce a vydělit konkrétní osoby (tedy vás) mezi ostatními uživateli našich webových stránek. Tato služba nám napomáhá docílit pozitivní zkušenosti u uživatelů našich webových stránek a také nám umožňuje kontinuální zlepšování našich stránek.

Cookies nám pomáhají sledovat množství lidí, kteří využívají naše zařízení a rozsah jejich opakovaného užití zaregistrovanými a nezaregistrovanými klienty. Cookie slouží například při identifikaci vašeho čísla účtu, poskytuje informaci o tom, zda jste již někdy v minulosti zavítali na naše stránky či jaké části našich webových stránek jsou nejpopulárnější a naopak.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, ale můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval ještě před tím, než je schválení odesláno a vy je můžete přijmout nebo odmítnout. Nicméně odmítnutí cookie bude znamenat, že přístup na stránky e-commerce vám bude odepřen.

Detailní informace o cookies a o účelech, pro které jsou používány, naleznete v politice používání cookies http://www.medicco.cz/cookies.


Způsoby využití informací

Údaje, které o vás shromažďujeme, jsou využity následujícími způsoby:

Informace, které nám sami dáte., používáme následovně:

 • k plnění povinností vyplývající z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi a k poskytnutí informací, produktů a služeb, které si od nás vyžádáte;
 • k poskytnutí informací o jiném zboží a službách, které nabízíme, a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo se po nich ptali;
 • k poskytnutí informací vám nebo zvolené a schválené třetí straně za účelem zprostředkování informace o zboží či službách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Pokud jste stávající zákazník, budeme Vás kontaktovat pouze elektronicky (e-mailem nebo SMS) s informacemi o zboží a službách podobných těm, které byly předmětem předchozího prodeje nebo jednání o prodeji. Pokud jste nový zákazník a je tudíž zapotřebí povolit zvolené třetí osobě užití vašich dat, spojíme se s vámi elektronickou cestou pouze tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali tímto způsobem nebo abychom předávali vaše údaje třetím osobám pro marketingové účely, zatrhněte prosím příslušné políčko v registračním formuláři, do kterého vyplňujete potřebné informace;
 • k tomu, abychom Vás informovali o změnách našich služeb
 • k zajištění kontroly toho, aby obsah našich stránek byl vždy prezentován tím nejefektivnějším způsobem pro vás i pro váš počítač.

Informace, které o vás shromažďujeme my sami, používáme následovně:

Informace, které obdržíme z jiných zdrojů. Tyto informace můžeme kombinovat s údaji, které jste nám o sobě poskytly vy a dále pak s informacemi, které o vás shromažďujeme my sami. Všechny tyto zdroje je možno kombinovat a využívat pro výše uvedené účely (v závislosti na typu informací, které dostáváme).

 • ke správě našich stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýz dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidence četnosti náhledů;
 • ke zlepšování našich stránek a k zajištění toho, že obsah je prezentován co možná nejefektivnějším způsobem pro vás i pro váš počítač;
 • k tomu, abyste se v případě zájmu mohli podílet na interaktivních funkcích služby;
 • jako součást snahy udržet naše stránky bezpečné a spolehlivé;
 • k měření a pochopení účinnosti reklamy, která slouží všem zainteresovaným stranám a k poskytování relevantní inzerce s ohledem na zákazníka;
 • k podávání návrhů a doporučení vám a dalším uživatelům našich stránek, kteří projeví zájem o nabízené zboží a služby.
 • Informace, které obdržíme z jiných zdrojů. Tyto informace můžeme kombinovat s údaji, které jste nám o sobě poskytly vy a dále pak s informacemi, které o vás shromažďujeme my sami. Všechny tyto zdroje je možno kombinovat a využívat pro výše uvedené účely (v závislosti na typu informací, které dostáváme).


Prozrazení osobních údajů

Osobní údaje můžeme sdílet s kterýmkoliv členem naší skupiny, která zahrnuje naše dceřiné společnosti, naši mateřskou společnost a její dceřiné společnosti (v souladu s oddílem 1159 Zákona o britských společnostech z roku 2006).

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s vybranými třetími stranami, včetně:

 • Obchodních partnerů, dodavatelů a subdodavatelů, se kterými jsme my nebo vy ve smluvním vztahu.
 • Inzerentů a reklamních sítí, kteří prostřednictvím potřebných dat vyberou a zobrazí relevantní reklamy pro vás i pro ostatní uživatele.
 • Analytiků a provozovatelů internetových vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zdokonalování a optimalizaci našich stránek.
 • Úvěrových agentur, které použijí dané informace pro účely posouzení vaší kredibility, pokud je tato skutečnost součástí smlouvy, uzavřené mezi vámi a naší společností.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám:

 • V případě, že budeme prodávat nebo nakupovat libovolné produkty nebo majetek; zpřístupnit vaše osobní údaje můžeme ovšem jen perspektivnímu zainteresovanému prodejci či kupci.
 • Pokud bude Sunrise Medical Limited spolu s veškerými svými aktivy nabyt třetí stranou, jsou v takovémto případě osobní údaje jeho zákazníků jedním z převáděných aktiv.
 • Máme-li povinnost zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo za účelem vymáhání či vynucení dodržování podmínek používání http://www.sunrisemedical.co.uk/terms-of-use a jiných dohod; případně za účelem ochrany práv, majetku či bezpečnosti společnosti Sunrise Medical Limited, našich zákazníků a ostatních. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.


Kde ukládáme vaše osobní údaje

Údaje, které od vás získáme, mohou být převedeny a skladovány v destinaci mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"). Informace mohou být zpracovány pracovníky působícími mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Tito pracovníci se mohou zabývat, mimo jiné, zpracováním vaší objednávky, zpracováním údajů o platbě a poskytováním podpůrných služeb. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, skladováním nebo zpracováním. Přijmeme veškerá přiměřená opatření nezbytná k zajištění toho, aby vaše data byla zpracována bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. Veškeré platební transakce budou zabezpečeny šifrováním s využitím technologie SSL. Tam, kde jste dostali přiděleno heslo (nebo jste si ho sami zvolili), které vám umožní přístup k určitým částem našich stránkách, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste jej s nikým nesdíleli.

Klademe velký důraz na zajištění toho, aby všechny transakce byly bezpečné. Nicméně přenos informací prostřednictvím internetu není bohužel zcela bezpečný. I když se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat přenesených na naše stránky; jakýkoliv přenos je na vaše vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše údaje, budeme používat striktní postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.


Vaše práva

Máte právo požádat o to, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely. Pokud máme v úmyslu použít vaše údaje pro tyto účely nebo pokud máme v úmyslu předávat informace a vaše údaje třetí straně, budeme vás před sběrem dat zavčas informovat. Můžete uplatnit své právo nesouhlasit se zpracováním informací tímto způsobem tak, že zaškrtnete určitá políčka na formulářích, které používáme pro sběr dat. Můžete nás také kdykoliv kontaktovat s požadavkem na telefonu 0845 605 66 88, případně prostřednictvím e-mailu info@medicco.cz či našeho kontaktního formuláře http://www.medicco.cz/contact-us.

Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerenty a přidružené společnosti. Pokud otevřete odkaz na některou z těchto stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich politiku. Zkontrolujte prosím tyto zásady před zadáváním osobních údajů na těchto webových stránkách.


Přístup k informacím

Zákon vám dává právo přístupu k informacím, které o vás shromažďujeme. Vaše právo na přístup může být vykonáváno v souladu se zákonem. Každá žádost o přístup k údajům může být spojena s uhrazením poplatku ve výši £ 10, který je určen na pokrytí našich nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním podrobností o informacích, které o vás shromažďujeme.


Změny zásad ochrany soukromí

Jakékoliv budoucí změny v zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce, a pokud to bude vyžadovat situace, budete o nich informováni prostřednictvím oznámení zaslaného na vaši e-mailovou adresu. Žádáme vás tímto o průběžnou kontrolu případných změn či aktualizací zásad ochrany osobních údajů.


Kontakt

Dotazy, připomínky a požadavky týkající se těchto zásad ochrany soukromí jsou vítány a mohou být odeslány na info@medicco.cz případně prostřednictvím našeho kontaktního formuláře viz http://www.medicco/contact-us.