Dětské sedací podpůrné systémy

Stejně jako u dospělých klientů, tak i u dětí s pohybovým případně kombinovaným postižením hraje výběr správné kompenzační pomůcky tu nejdůležitější roli. Raná péče a včasné řešení všech aspektů každého konkrétního handicapu má přímý vliv na vývoj dítěte a míru jeho postižení v dospělosti.
Dětské modulární sedací systémy našim malým klientům umožňují provádět veškeré běžné činnosti, jako jsou školní aktivity, hry, pobyt v mateřských školách atd. Při vývoji a výrobě našich produktů spolupracujeme s celou řadou našich klientů, terapeutů a dalších odborníků. Naše snaha se zaměřuje jak na klinickou tak i sociální stránku vývoje dětí. 
Naše prostředky jsou výsledkem nejnovějších výzkumů a porozumění klinických požadavků.  Výsledkem naší práce jsou praktická řešení, která jsou snadno zařaditelná do běžného rodinného života.  Kvalita života je pro nás velmi důležitá a chápeme, že jeho šťastné prožití je založeno na aktivní účasti na všech možných aktivitách a činnostech.
Společně jsme silnější!

Leckey sedací systémy

Při vývoji produktů LECKEY a jejich následné klinické aplikaci klademe zvláštní zřetel na tyto klíčové oblasti: 

Poloha a stabilita pánevní oblasti

Pro dosažení optimální požadované polohy a stability sedu je naprosto klíčové stabilizovat pánev a pánevní oblast. Stabilita polohy pánve se přenáší na postavení páteře, hrudní oblast i oblast krku a hlavy. V případě trvalého postižení pánevní oblasti je třeba pánev vhodným způsobem stabilizovat a fixovat. 

Poloha horní části těla a hlavy

Stabilita trupu je přímo úměrná úrovni a možnostem svalového korzetu daného klienta. Zbytkový svalový potenciál trupu je třeba podpořit pomocí vhodných podpěr, fixačních pásů a dalšího příslušenství. Další nedílnou součástí stability sedu je poloha hlavy a krční páteře. K tomuto účelu slouží celá řada hlavových opěrek. Z hlediska technického vybavení je třeba brát zřetel nejen na stabilitu sedu, ale i na ochranu před vznikem kožních defektů. Každý sedací systém také musí poskytovat jednoduchý přechod do úlevové polohy v průběhu dne. 

Polohování nohou a chodidel

Další zcela zásadní vliv na pozici a kvalitu sedu má poloha dolních končetin. Správně zvolená délka holeně a hloubka sedu má vliv nejen na rozložení hmotnosti, ale i na samotnou toleranci sedu. V případě potřeby je možné ke stabilizaci polohy dolních končetin použít celou řadu abdukčních a addukčních klínů a pelot. 

Sedací systémy Leckey určené pro ranou péči jsou navržené tak, aby zajišťovali co nejpřirozenější vývoj dětí již od nejnižšího věku. Speciálně pro kojence navržený polohovací systém Squiggles našim nejmenším klientům pomáhá od nejútlejšího věku rozvíjet jejich základní motorické schopnosti a podporuje jejich první interakci s okolním světem. 

Sedací a polohovací řada produktů LECKEY nabízí ucelenou řadu řešení, a to jak pro domácí, tak i pro školní prostředí. Oba systémy jsou navržené tak, aby se dokázaly přizpůsobit všem klinickým i sociálním požadavkům svých uživatelů.  Například sedací systém PAL Classroom je pediatrický posturální sedací systém pro děti od 1 do 8 let, který je navržen tak, aby snížil únavu, zvýšil koncentraci a zlepšil jemnou motorickou aktivitu v prostředí učebny.

Společnost LECKEY chápe důležitost naplnění individuálních potřeb a požadavků týkajících se vývoje vašeho dítěte a nabízí vám flexibilní a osobitý přístup ke všem požadavkům. Naše prostředky jsou navržené tak, aby respektovaly možnosti svých uživatelů a dokázaly se přizpůsobit jejich měnícím se potřebám a přirozenému růstu.