Sedací systémy / Leckey / Sedací terapeutické systémy

Sedací terapeutické systémy

Stejně jako u dospělých klientů, tak i u dětí s pohybovým případně kombinovaným postižením hraje výběr správné kompenzační pomůcky tu nejdůležitější roli. Raná péče a včasné řešení všech aspektů každého konkrétního handicapu má přímý vliv na vývoj dítěte a míru jeho postižení v dospělosti.
Dětské modulární sedací systémy našim malým klientům umožňují provádět veškeré běžné činnosti, jako jsou školní aktivity, hry, pobyt v mateřských školách atd. Při vývoji a výrobě našich produktů spolupracujeme s celou řadou našich klientů, terapeutů a dalších odborníků. Naše snaha se zaměřuje jak na klinickou tak i sociální stránku vývoje dětí. 
Naše prostředky jsou výsledkem nejnovějších výzkumů a porozumění klinických požadavků.  Výsledkem naší práce jsou praktická řešení, která jsou snadno zařaditelná do běžného rodinného života.  Kvalita života je pro nás velmi důležitá a chápeme, že jeho šťastné prožití je založeno na aktivní účasti na všech možných aktivitách a činnostech.
Společně jsme silnější!

Leckey BeMe

Leckey BeMe Sedací systém

Jedinečný jako otisk prstu

Cena od 88 235,00 Kč

Leckey Squiggles Seat

Leckey Squiggles Seat Sedací systém

Dokonalá kombinace sedacího systému a komfortu

Cena od 68 542,00 Kč

Leckey Mygo Seat

Leckey Mygo Seat Sedací systém

Optimální pediatrický posturální opěrný sedací systém.

Cena od 77 850,00 Kč

Leckey Everyday Activity Seat

Leckey Everyday Activity Seat Sedací systém

LECKEY sedací systém pro každodenní použití

Cena od 75 110,00 Kč

Leckey PAL

Leckey PAL Sedací systém

Pediatrické posturální sezení

Cena od 14 025 Kč

Leckey Early Activity System

Leckey Early Activity System Sedací systém

Modulární raný aktivní systém Squiggles Baby

Cena od 19 213 Kč

Často kladené otázky

Výdej zdravotnických prostředků upravuje zákon č. 48/1997 Sb., který mimo jiné obsahuje:

Kategorizační strom

 • Jednotlivé kategorie zdravotnických prostředků (dále ZP) a jejich příslušenství.
 • Popis – minimální technické požadavky a výbavu ZP. Jednotlivé kategorie, by měly obsahovat prostředky srovnatelných parametrů. Mějte na paměti, že potřeby každého z vás jsou jiné a více příslušenství v základní ceně ještě neznamená, že je ZP lepší.
  Každé příslušenství, které nevyužijete, zbytečně navyšuje hmotnost ZP a do budoucna může navyšovat i cenu oprav vašeho ZP. Proto je naše portfolio výrobků nejširší na trhu.
 • Preskripční omezení – která odbornost může ZP předepsat a zda je pro výdej třeba schválení zdravotní pojišťovnou. Nejjednodušší ZP může předepsat praktický lékař, ale většina našich ZP musí být předepsána odborným lékařem.
 • Indikační omezení – na jaký zdravotnický prostředek má klient nárok vzhledem ke své diagnóze
 • Množstevní limit – jak často pojištěnci vzniká nárok na nový ZP. Nový ZP si klient vyřizuje na dobu minimálně 5–7 let. Proto je mimo jiné důležité zvážit dostupnost servisních a dalších služeb v dané lokalitě. Mezi naše bezesporné výhody patří široké pokrytí servisem celé ČR.
 • Úhradový limit – maximální úhrada zdravotní pojišťovny. Ceny ZP se nacházejí v různých cenových hladinách. Našim klientům nejprve doporučujeme požadované ZP vyzkoušet a popřípadě porovnat s konkurencí, a teprve poté řešit cenovou hladinu daného ZP.
 • Možnost cirkulace – zda ZP po výdeji přechází do vlastnictví pojišťovny nebo pojištence. Vlastnictví ZP má vliv zejména na úhradu oprav ZP v průběhu užitné doby. Opravy ZP ve vlastnictví zdravotní pojišťovny jsou hrazené z 90–99% (v závislosti na tom zda byl vydán nový nebo repasovaný ZP). U ZP ve vlastnictví pojištence zdravotní pojišťovna platí opravy maximálně do výše 10 000 Kč u mechanických vozíků (po dobu užitnou 5 let) a 14 000 Kč u vozíků elektrických (po dobu 7 let). Vlastnictví ZP zákon řeší i v paragrafové části. ZP do majetku pojištěnce přechází i v případě, kdy je spoluúčast pacienta vyšší než 2 000 Kč.

Termíny a postup při schvalování:

 • O nároku pojištěnce na ZP musí zdravotní pojišťovna rozhodnout do 15 dnů od podání návrhu na posouzení nároku. 
 • V případě, kdy zdravotní pojišťovna do daného termínu nemůže rozhodnout, přechází posouzení nároku pojištěnce do správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.
 • V případě, kdy zdravotní pojišťovna rozhodne, že pojištěnec na daný ZP nemá nárok, tak se pojištěnec může do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k „Revizní komisi“ a výsledek rozhodnutí rozporovat.

Připadají vám tyto informace složité? Obraťte se na nás – rádi vám poradíme.

Plné znění zákonů:

Zákon o veřejném zdravotním pojištění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
Zákon o správním řádu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Co se týká úhrady zdravotnických prostředků a jejich další údržby a oprav, většina našich produktů je hrazena plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.

Na produkty s doplatky, popřípadě na produkty nehrazené zdravotní pojišťovnou, je možné získat příspěvek od některé z nadací, s nimiž spolupracujeme. Aktuální seznam nadací vám rádi poskytneme při bezplatném a nezávazném předvedení zdravotního prostředku.

Ano tištěné verze těchto materiálů jsou dostupné. Pro jejich objednání nás prosím kontaktujte.

Pro servis prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

Pro vrácení zdravotnických prostředků, prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809 a nechte se přepojit na zaměstnance, který má vrácení pomůcek na starosti. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

 1 2 

Při vývoji produktů LECKEY a jejich následné klinické aplikaci klademe zvláštní zřetel na tyto klíčové oblasti: 

Poloha a stabilita pánevní oblasti

Pro dosažení optimální požadované polohy a stability sedu je naprosto klíčové stabilizovat pánev a pánevní oblast. Stabilita polohy pánve se přenáší na postavení páteře, hrudní oblast i oblast krku a hlavy. V případě trvalého postižení pánevní oblasti je třeba pánev vhodným způsobem stabilizovat a fixovat. 

Poloha horní části těla a hlavy

Stabilita trupu je přímo úměrná úrovni a možnostem svalového korzetu daného klienta. Zbytkový svalový potenciál trupu je třeba podpořit pomocí vhodných podpěr, fixačních pásů a dalšího příslušenství. Další nedílnou součástí stability sedu je poloha hlavy a krční páteře. K tomuto účelu slouží celá řada hlavových opěrek. Z hlediska technického vybavení je třeba brát zřetel nejen na stabilitu sedu, ale i na ochranu před vznikem kožních defektů. Každý sedací systém také musí poskytovat jednoduchý přechod do úlevové polohy v průběhu dne. 

Polohování nohou a chodidel

Další zcela zásadní vliv na pozici a kvalitu sedu má poloha dolních končetin. Správně zvolená délka holeně a hloubka sedu má vliv nejen na rozložení hmotnosti, ale i na samotnou toleranci sedu. V případě potřeby je možné ke stabilizaci polohy dolních končetin použít celou řadu abdukčních a addukčních klínů a pelot.