Sedací systémy / Leckey / Sedací terapeutické systémy

Sedací terapeutické systémy

Stejně jako u dospělých klientů, tak i u dětí s pohybovým případně kombinovaným postižením hraje výběr správné kompenzační pomůcky tu nejdůležitější roli. Raná péče a včasné řešení všech aspektů každého konkrétního handicapu má přímý vliv na vývoj dítěte a míru jeho postižení v dospělosti.
Dětské modulární sedací systémy našim malým klientům umožňují provádět veškeré běžné činnosti, jako jsou školní aktivity, hry, pobyt v mateřských školách atd. Při vývoji a výrobě našich produktů spolupracujeme s celou řadou našich klientů, terapeutů a dalších odborníků. Naše snaha se zaměřuje jak na klinickou tak i sociální stránku vývoje dětí. 
Naše prostředky jsou výsledkem nejnovějších výzkumů a porozumění klinických požadavků.  Výsledkem naší práce jsou praktická řešení, která jsou snadno zařaditelná do běžného rodinného života.  Kvalita života je pro nás velmi důležitá a chápeme, že jeho šťastné prožití je založeno na aktivní účasti na všech možných aktivitách a činnostech.
Společně jsme silnější!

Leckey Squiggles Seat

Leckey Squiggles Seat Seating System

Dokonalá kombinace sedacího systému a komfortu

Cena od 59 426,01 Kč

Leckey Mygo Max

Leckey Mygo Max Positioning System

Optimální posturální opěrný sedací systém

Cena od 109 001,31 Kč

Leckey Mygo Seat

Leckey Mygo Seat Seating System

Optimální pediatrický posturální opěrný sedací systém.

Cena od 67 496,99 Kč

Leckey Everyday Activity Seat

Leckey Everyday Activity Seat Seating System

LECKEY sedací systém pro každodenní použití

Cena od 65 121,01 Kč

Leckey PAL

Leckey PAL Seating System

Pediatrické posturální sezení

Cena od 14 025 Kč

Leckey Early Activity System

Leckey Early Activity System Seating System

Modulární raný aktivní systém Squiggles Baby

Cena od 19 213 Kč

Často kladené otázky

Novela zákona přináší celou řadu změn. Tyto změny jsou pro vás nejdůležitější:

Kategorizační strom – příloha nového zákona rozděluje zdravotnické prostředky (dále ZP) do kategorií, ve kterých by měly být ZP srovnatelných parametrů. Tyto kategorie také definují minimální
vybavení daných ZP příslušenstvím. ZP zařazené do jednotlivých kategorií jsou v různých cenových hladinách.
Nejprve doporučujeme vámi požadované ZP vyzkoušet a popřípadě porovnat s konkurencí a teprve poté řešit cenovou hladinu daného ZP.
Také příslušenství v základní ceně se může v rámci jednotlivých kategorií lišit. Mějte na paměti, že potřeby každého z vás jsou jiné a více příslušenství v základní ceně ještě neznamená, že je ZP lepší.
Každé příslušenství, které nevyužijete, zbytečně navyšuje hmotnost ZP a do budoucna může navyšovat i cenu oprav vašeho ZP. Číselné kódy jednotlivých kategorií jsou součástí našich internetových stránek.

Změna kódů v číselníku – nově se správcem úhradového číselníku stává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pro vás jako naše klienty to znamená změnu kódů (čísel), pod kterými vám váš lékař ZP předepíše. Nový kód začíná číslicí „5“. (starý kód měl na začátku číslici „0“).

Nové úhrady – s novelou zákona se mění výše úhrad většiny zdravotnických prostředků. U části ZP se úhrady zvyšují, ale u většiny kategorií došlo k jejich snížení. Ke zvýšení úhrad došlo například u těchto ZP:

  • • Aktivní vozíky pro dospělé 45 000,- Kč (bylo 21 000,- Kč)
  • • Elektrické vozíky exteriérové 144 000,- Kč (bylo 136 000,-)

Naopak ke snížení úhrad došlo u těchto kategorií:

  • • Sedačky antidekubitní 7 500,- Kč (bylo 11 000,- Kč)
  • • Veškeré příslušenství je nyní hrazeno ve výši 90 % (bylo 100 %)

Preskripční omezení – nově příloha zákona obsahuje podmínky a omezení, za jakých je možné ZP dané kategorie předepsat. Při žádosti o výdej ZP je třeba velmi pečlivě předepisujícím lékařem
zdůvodnit proč je pro vás daný ZP a jeho příslušenství nejlepší.

Cirkulace – nově se mění i podmínky cirkulace (repasování a znovu výdeje) některých ZP. Kategorizační strom obsahuje informace, které ZP možné cirkulovat je a které není. Necirkulovatelné ZP
při výdeji automaticky přechází do vlastnictví klienta. Také paragrafové znění zákona definuje maximální výši doplatku, při které ještě k cirkulaci dochází. ZP s doplatkem vyšším než 2 000,- Kč se
automaticky stává majetkem klienta.
Jediná nevýhoda této změny je to, že zákon u ZP ve vlastnictví klienta stanovuje maximální výši úhrady oprav, které zdravotní pojišťovny hradí po dobu užívání ZP:

  • • Mechanický vozík 90% u cirkulovatelných – max. 10 000,- Kč / 5 let u vozíku ve vlastnictví klienta.
  • • Elektrický vozík 90% u cirkulovatelných – max. 14 000,- Kč / 7 let u vozíku ve vlastnictví klienta.

Pokud klient do svého vlastnictví ZP převzít z nějakého důvodu nechce, může se zdravotní pojišťovnou uzavřít smlouvu o cirkulaci. V tomto případě daný ZP přechází do vlastnictví zdravotní pojišťovny.

Co se týká úhrady zdravotnických prostředků a jejich další údržby a oprav, většina našich produktů je hrazena plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.

Na produkty s doplatky, popřípadě na produkty nehrazené zdravotní pojišťovnou, je možné získat příspěvek od některé z nadací, s nimiž spolupracujeme. Aktuální seznam nadací vám rádi poskytneme při bezplatném a nezávazném předvedení zdravotního prostředku.

Ano tištěné verze těchto materiálů jsou dostupné. Pro jejich objednání nás prosím kontaktujte.

Pro servis prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

Pro vrácení zdravotnických prostředků, prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809 a nechte se přepojit na zaměstnance, který má vrácení pomůcek na starosti. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

 1 2 

Při vývoji produktů LECKEY a jejich následné klinické aplikaci klademe zvláštní zřetel na tyto klíčové oblasti: 

Poloha a stabilita pánevní oblasti

Pro dosažení optimální požadované polohy a stability sedu je naprosto klíčové stabilizovat pánev a pánevní oblast. Stabilita polohy pánve se přenáší na postavení páteře, hrudní oblast i oblast krku a hlavy. V případě trvalého postižení pánevní oblasti je třeba pánev vhodným způsobem stabilizovat a fixovat. 

Poloha horní části těla a hlavy

Stabilita trupu je přímo úměrná úrovni a možnostem svalového korzetu daného klienta. Zbytkový svalový potenciál trupu je třeba podpořit pomocí vhodných podpěr, fixačních pásů a dalšího příslušenství. Další nedílnou součástí stability sedu je poloha hlavy a krční páteře. K tomuto účelu slouží celá řada hlavových opěrek. Z hlediska technického vybavení je třeba brát zřetel nejen na stabilitu sedu, ale i na ochranu před vznikem kožních defektů. Každý sedací systém také musí poskytovat jednoduchý přechod do úlevové polohy v průběhu dne. 

Polohování nohou a chodidel

Další zcela zásadní vliv na pozici a kvalitu sedu má poloha dolních končetin. Správně zvolená délka holeně a hloubka sedu má vliv nejen na rozložení hmotnosti, ale i na samotnou toleranci sedu. V případě potřeby je možné ke stabilizaci polohy dolních končetin použít celou řadu abdukčních a addukčních klínů a pelot.