Používání souborů cookie

Používání souborů cookie

Tyto zásady používání souborů cookie se vztahují na webové stránky dostupné prostřednictvím adresy URL https://www.medicco.cz/ (dále jen "webové stránky"), jejichž vlastníkem je společnost Medicco s.r.o. s číslem DPH CZ24206539, se sídlem v Heršpická 1013/11d, 639 00 Brno (dále jen "Medicco" nebo "vlastník", bez rozdílu).

Přístup k Webovým stránkám a jejich prohlížení předpokládá používání a stahování vlastních souborů cookie a souborů cookie třetích stran do koncového zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon...), pomocí kterého k nim přistupujete a prohlížíte si je, aby bylo umožněno a optimalizováno vaše prohlížení, jakož i analýza určitého chování během prohlížení, a to výhradně za účelem analýzy našich služeb a zobrazování reklamy související s vašimi preferencemi na základě profilu sestaveného z vašich zvyklostí při prohlížení.

Doporučujeme vám, abyste si pozorně přečetli tyto Zásady používání souborů cookie a dozvěděli se více o používání této technologie společností Medicco.

1. Co jsou to soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se stahují do vašeho zařízení z navštívených webových stránek a slouží k zaznamenávání určitých interakcí při prohlížení webových stránek, mobilních aplikací atd., přičemž ukládají údaje, které lze aktualizovat a načíst z vašeho terminálu. Tyto soubory jsou uloženy v počítači nebo terminálu uživatele a obsahují zpravidla anonymní údaje, které nepoškozují váš počítač. Používají se k zapamatování vašich preferencí při návratu na danou webovou stránku, například jazyka zvoleného při předchozí navigaci, přístupových údajů nebo personalizace stránky. Společnost Medicco například používá trvalé soubory cookie, aby si zapamatovala, kdy se vrátíte na naše webové stránky, nebo aby sledovala vaše aktivity při prohlížení našich webových stránek. V takových případech můžeme se souborem cookie spojit osobní údaje.

Soubory cookie lze také použít k zaznamenávání anonymních informací o tom, jak návštěvník webové stránky používá. Například z jakých jiných webových stránek na stránky vstoupil nebo zda k návštěvě stránek použil reklamní banner.

Během návštěvy webových stránek Medicco si můžete všimnout některých souborů cookie od nástrojů, se kterými spolupracujeme, jako jsou Hubspot a Unbounce, a od třetích stran, jako jsou Facebook, Google, Youtube. Na ty se tyto zásady používání souborů cookie nevztahují. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí Zásadami používání souborů cookie a dalšími zásadami společností, které je poskytují. Tyto soubory cookie třetích stran můžete na webových stránkách Medicco odmítnout změnou svých preferencí souborů cookie.

2. Souhlas

Při přístupu na webové stránky společnosti Medicco budou prostřednictvím použitého zařízení nebo koncového zařízení zpřístupněny určité informace o používání této technologie a my vás požádáme o souhlas s tímto postupem.

Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory cookie mohou být nezbytné pro provoz webových stránek, a pokud tento souhlas odmítnete, může být přístup na webové stránky znemožněn nebo nemusí správně fungovat.

Kromě toho si můžete prostřednictvím systému nebo panelu nastavení zvolit, zda chcete přijmout nebo odmítnout všechny soubory cookie, nebo zda tak chcete učinit na granulární bázi a spravovat preference.

Svůj souhlas s používáním této technologie můžete kdykoli odvolat. Další informace naleznete v části "4. Jak změnit nastavení souborů cookie" v těchto Zásadách používání souborů cookie.

3. Soubory cookie používané na webových stránkách

Používáme soubory cookie, které jsou nezbytně nutné a nutné k analýze našich služeb a/nebo k zobrazování personalizované reklamy na základě profilu vytvořeného na základě vašich zvyklostí při prohlížení webových stránek, používání zabezpečených oblastí, personalizovaných možností atd.

Webové stránky obsahují také odkazy na externí stránky. Společnost Medicco nekontroluje soubory cookie používané těmito externími webovými stránkami. Více informací o souborech cookie ze sociálních sítí nebo jiných externích webových stránek však uživatel může získat přímo na jejich vlastních zásadách používání souborů cookie.

Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady používání souborů cookie pečlivě přečetli a dozvěděli se více o používání této technologie společností Medicco.

Společnost Medicco na webových stránkách používá konkrétně a podle jejich účelu následující typy souborů cookie:

a.   Základní soubory cookie: slouží k zajištění plynulosti a pohodlí při prohlížení stránek, jakož i k zajištění správného fungování webových stránek a jejich zabezpečení. Používají se také ke správě prostorů a umožnění reklamního obsahu na webových stránkách. Například ty, které se používají pro udržování relací, správu doby odezvy, výkon nebo ověřování možností atd.

b.   Preference nebo personalizace Soubory cookie: ty umožňují uživateli přizpůsobit webové stránky společnosti Medicco některým předem stanoveným obecným charakteristikám, jako je jazyk, použitý prohlížeč nebo region, ze kterého se na ně přistupuje. Umožňují také společnosti Google přizpůsobit výsledky vyhledávání preferencím uživatele.

c.   Výkonnostní a analytické soubory cookie: ty umožňují získat informace pro statistickou analýzu využívání stránky uživateli. Umožňují tak zjistit preference uživatelů s cílem zlepšit nabízené služby a omezit dopad reklamy. Například analýzou vyhledávacích výrazů, které uživatelé používají, aby se dostali na stránku, studiem zeměpisné oblasti, do které patří většina uživatelů, nebo omezením výskytu opakovaných reklam na stránce.

d.   Soubory cookie pro reklamu a cílení: ty umožňují správu existujících reklamních ploch na stránce tak, aby byl každému uživateli nabízen reklamní obsah v souladu s jeho zvyklostmi a preferencemi při prohlížení, jakož i s dalšími informacemi poskytnutými během prohlížení.

V případě, že se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, nebudeme stahovat žádné soubory cookie, s výjimkou těch, které nám povolují předpisy (například jazykové přizpůsobení nebo technické soubory cookie).

Níže je uveden seznam souborů cookie používaných v Medicco s uvedením typu, původu a účelu, jakož i odkaz, aby uživatel mohl získat přístup k zásadám používání souborů cookie příslušných třetích stran.

VLASTNÍ COOKIES
Cookies Původ Informace Účel Opt-out
Základní

Medicco (Medicco, s.r.o..)

Monitorování výkonu webových stránek, systémů a architektury. Vymazání nebo zablokování těchto souborů cookie může změnit fungování webových stránek. Tyto soubory cookie umožňují sledovat a monitorovat případné chyby a dobu odezvy požadavků na návštěvu webových stránek. Tyto informace slouží ke sledování výkonu a upozorňují tým na případné problémy se službami poskytovanými na webu. Clic

SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

(níže uvedené informace byly poskytnuty těmito třetími stranami).
Cookies Původ​ Informace Účel Opt-out​
Preference Google Tag Manager (Google LLC) Navigace uživatele na webových stránkách. Slouží ke správě, řízení a rychlé analýze značek na webových stránkách, jakož i k měření chování uživatelů a návštěvnosti webu. Clic
Analýza a metriky Google Analytics (Google LLC) Identifikace uživatele, přihlášení a odhlášení, výpočet doby pobytu na webu, frekvence návštěv, umístění, navigace, URL, ze které návštěvníci přicházejí, metriky. Slouží k získávání statistik o návštěvách a zvyklostech při prohlížení webových stránek, ke zjištění preferencí uživatele, pokud jde o variabilní možnosti, a k přizpůsobení prohlížení uživateli, k vytváření návrhů prohlížení podle preferencí uživatele; k výměně informací s dalšími soubory cookie společnosti Google (pokud je uživatel povolí). Clic
Analýza a metriky

Tawk (Tawk.to)

Prohlížení dat. Slouží k interakci s uživatelem a zahrnují chaty, e-mailové zprávy, zákaznickou podporu a další nástroje interakce. Clic
Analýza a metriky

Hubspot (Hubspot Inc.) 

Doména, datum a čas návštěvy, číslo relace pro statistické účely a vyhodnocení chování uživatelů. Slouží k lepší koordinaci marketingové strategie společnosti Medicco tím, že monitorují návštěvníky webových stránek, sledují identitu uživatele a relace, zjišťují, zda byl prohlížeč resetován, a optimalizují obsah poskytovaný uživateli. Clic
Analýza a metriky

 

HubSpot Forms (HubSpot, Inc.)

Vytváření inteligentních online formulářů. Slouží k interakci s uživatelem a zahrnují chaty, e-mailové zprávy, zákaznickou podporu a další nástroje interakce. Clic
Analýza a metriky

 

Unbounce

(Unbounce Marketing Solutions, Inc)

Aktivita uživatele při procházení webu z hlediska počtu zobrazení určitého obsahu. Slouží ke sledování toho, zda návštěvník (Uživatel) viděl obsah již dříve, a to prostřednictvím souboru cookie ubvs (zabraňuje tomu, aby opakované návštěvy ovlivnily statistiky/konverze) a souboru cookie ubpv (uzamyká opakované návštěvy na konkrétní variantě, pokud Uživatel provádí A/B testování, aby se mu při každém obnovení stránky Medicco nezobrazovalo něco jiného). Clic
Analýza a metriky

 

 

Unbounce Landing pages

(Unbounce Marketing Solutions, Inc)

Vytváření chytrých vstupních stránek a formulářů. Slouží k vytváření vstupních stránek, které mohou obsahovat formuláře. Poskytují informace o interakci stránek. Clic
Reklama a cílení

 

 

Google Ads Optimization

(Google LLC)

Identifikace uživatele, interakce uživatele s webovými stránkami, poslední vyhledávání, zařízení, údaje o prohlížení. Slouží ke shromažďování a ukládání informací za účelem získání zpráv o preferencích uživatele, navigaci a rozčleněných údajích o uživateli, k zobrazování reklamy, která může být pro uživatele zajímavá, a pro účely retargetingu. Clic
Reklama a cílení

 

 

Facebook Custom Audiences

(Facebook, Inc.)

IP adresa, identifikace uživatele, prohlížení, poloha zařízení, informace poskytnuté uživatelem během prohlížení. Slouží k tomu, aby se uživateli zobrazovala reklama, která by ho mohla zajímat. Clic

 

Kromě souborů cookie můžeme my a výše uvedené společnosti používat "sledovací pixely" (známé také jako webové majáky nebo pixelové značky). Jedná se o malé průhledné obrázky, které jsou integrovány do samotné webové stránky (a nejsou tedy uloženy ve vašem počítači) a umožňují nám ověřit takové aspekty, jako je počet návštěvníků konkrétní stránky nebo technická konfigurace prohlížeče uživatelů, kteří na ni přistupují. Účely, pro které se používají, jsou podobné těm, které jsou popsány v tabulce výše.

Základní soubory cookie podrobně

Soubory cookie Název

Souhrn

Expirace

CMSCookieLevel

Určuje, které soubory cookie jsou návštěvníkovi povoleny.

Trvalé

ASP.NET_SessionId

Z bezpečnostních důvodů uchovává ID relace uživatele

Relace

CMSCsrfCookie

Uložit bezpečnostní token, který systém používá k ověření všech dat formuláře odeslaných prostřednictvím požadavků POST. Pomáhá chránit před podvržením požadavku Cross site request forgery.

Relace

CMSCurrentTheme

Uloží název aktuálního vizuálního motivu pro zajištění správného vzhledu dialogových oken.

Relace

CMSPreferredCulture

Ukládá preferovanou kulturu obsahu návštěvníka.

Trvalé

CMSCookieSocialAdvertising

Určuje, zda byly přijaty soubory cookie sociálních médií a reklamy.

Trvalé

TawkConnectionTime

Spravuje připojení návštěvníků

Relace

twk_idm_key

Spravuje připojení návštěvníků

Relace

__cf_bm

Tento soubor cookie je nastaven poskytovatelem CDN společnosti HubSpot a je nezbytným souborem cookie pro ochranu botů. Další informace o souborech cookie Cloudflare.

30 minut

Podrobné informace o preferenčních nebo personalizačních souborech cookie

Soubory cookie Název

Souhrn

Expirace

CONSENT

Umožňuje společnosti Google přizpůsobit způsob zobrazování reklam mimo Google nebo ukládat informace, jako je preferovaný jazyk při zobrazování výsledků vyhledávání.

1 rok

NID

Obsahuje jedinečné ID, které Google používá k zapamatování uživatelských preferencí a dalších informací, například preferovaného jazyka uživatele, počtu výsledků vyhledávání, které chce uživatel zobrazit na jedné stránce, a toho, zda si uživatel přeje zapnout bezpečnostní filtr vyhledávání Google.

6 měsíců

Výkonnostní a analytické soubory cookie podrobně

Soubory cookie Název

Souhrn

Expirace

_ga

Zaznamenává jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

Trvalé

_gat_UA-855436-1

Rozdíl mezi různými objekty sledování vytvořenými v relaci

Relace

_gid

Zaznamenává jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

1 den

CurrentContact

Uloží GUID kontaktu souvisejícího s aktuálním návštěvníkem webu. Slouží ke sledování aktivit na webu.

Trvalé

CMSLandingPageLoaded

Označuje, že vstupní stránka již byla navštívena a aktivita na vstupní stránce se pro aktuálního návštěvníka znovu nezaznamenává.

20 minut

__hssc

Tento soubor cookie sleduje relace (anonymní). Slouží k určení, zda má HubSpot zvýšit číslo relace a časové značky v souboru cookie __hstc. Obsahuje doménu, viewCount (inkrementuje každé pageView v relaci) a časové razítko začátku relace.

30 minut

__hssrc

Kdykoli společnost HubSpot změní soubor cookie relace, nastaví se také tento soubor cookie, aby se zjistilo, zda návštěvník restartoval prohlížeč. Pokud tento soubor cookie v době, kdy HubSpot spravuje soubory cookie, neexistuje, považuje se to za novou relaci.

Relace

__hstc

Hlavní soubor cookie pro sledování návštěvníků v aplikaci Hubspot. Obsahuje doménu, utk, počáteční časové razítko (první návštěva), poslední časové razítko (poslední návštěva), aktuální časové razítko (tato návštěva) a číslo relace (zvyšuje se pro každou další relaci).

6 měsíců

hubspotutk

Tento soubor cookie sleduje identitu návštěvníka. Je předán společnosti HubSpot při odeslání formuláře a použit při deduplikaci kontaktů. Obsahuje neprůhledný GUID, který reprezentuje aktuálního návštěvníka.

6 měsíců

ubvs

Sleduje vaši návštěvnost jako jedinečné návštěvníky stránky. Zjišťuje, zda návštěvník stránky byl na dané stránce již dříve, aby statistiky stránky nebyly zkresleny opakovanými návštěvami. Tento soubor cookie nezachycuje osobní údaje.

Relace

ubpv

Provádí A/B testování a zabraňuje tomu, aby návštěvník viděl různé varianty stránky, pokud obnoví prohlížeč.

Relace

Další soubory cookie sociálních médií a reklamy

Soubory cookie Název

Souhrn 

Expirace

1P_JAR

Ukládání uživatelských předvoleb Google

1 týden

_fbp

Jedná se o soubor cookie nastavený společností Facebook, který se používá k poskytování řady reklamních produktů, například nabídek v reálném čase od inzerentů třetích stran.

90 dní

_gcl_au

Ukládání a sledování konverzí

7 týdnů

ubvt

Sleduje konverze externě z Unbounce.

Relace

 

4. Jak změnit nastavení souborů cookie nebo odvolat souhlas

Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete kdykoli odvolat. Můžete tak učinit:

  • Spravovat své souhlasy se soubory cookie prostřednictvím správy svých preferencí v konfiguračním panelu, který vám zpřístupníme na domovské stránce webových stránek. Přístup k němu však můžete získat také odtud.
  • Deaktivovat nebo zablokovat stahování souborů cookie prostřednictvím specifických funkcí prohlížeče, který používáte. Níže je uveden seznam pokynů a odkazů na kroky, které je třeba provést pro aktivaci, deaktivaci, odstranění a správu souborů cookie v závislosti na jednotlivých prohlížečích:

Safari V otevřeném Safari klikněte na Safari < Předvolby < Soukromí < Soubory cookie a data webových stránek a vyberte požadovanou možnost.

Další informace naleznete na adrese https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Safari pro iOS V Safari klikněte na Nastavení < Soukromí a zabezpečení < Blokovat všechny soubory cookie.

Další informace naleznete na adrese https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Google Chrome V otevřeném prohlížeči Google Chrome klikněte na ikonu nabídky Chrome < Nastavení < Zobrazit rozšířené možnosti < Ochrana osobních údajů < Nastavení obsahu < Soubory cookie a nakonfigurujte je podle svých preferencí.

Další informace naleznete na adrese https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Google Chrome pro Android a iOS V otevřeném prohlížeči Google Chrome klikněte na ikonu nabídky Chrome < Nastavení < Zobrazit rozšířené možnosti < Ochrana osobních údajů < Nastavení obsahu < Soubory cookie a nakonfigurujte je podle svých preferencí.

Další informace naleznete na adrese https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Internet Explorer Click on the Internet Explorer icon in the taskbar < Tools < Internet Options < Privacy and customise your cookie settings according to your preferences.

Další informace naleznete na adrese https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Internet Explorer Mobile (Windows Phone) Po otevření aplikace Internet Explorer Mobile klikněte na Více < Nastavení a přizpůsobte si nastavení souborů cookie podle svých preferencí.

Další informace naleznete na adrese https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/windows-phone-7-3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb

Microsoft Edge V prohlížeči klikněte na Více < Nastavení < Rozšířená nastavení < Soukromí a služby < Soubory cookie a vyberte požadovanou možnost.

Další informace naleznete na adrese https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/microsoft-edge-data-o-proch%C3%A1zen%C3%AD-a-ochrana-soukrom%C3%AD-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Mozilla Firefox V prohlížeči klikněte na Více < Nastavení < Rozšířená nastavení < Soukromí a služby < Soubory cookie a vyberte požadovanou možnost.

Další informace naleznete na adrese https://support.mozilla.org/cs/products/firefox

Mozilla Firefox Mobile V otevřeném Firefoxu klikněte na tlačítko Menu < Předvolby < Soukromí a zabezpečení < Historie < Použít vlastní nastavení historie a přizpůsobte nastavení souborů cookie podle svých preferencí.

Další informace naleznete na adrese https://support.mozilla.org/cs/products/mobile

Opera Po otevření Opery klikněte na Nastavení < Možnosti < Upřesnit < Soukromí a zabezpečení < Nastavení obsahu < Soubory cookie a přizpůsobte nastavení souborů cookie podle svých preferencí.

Další informace naleznete na adrese https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/

Opera Mobile Když máte otevřenou aplikaci Opera Mobile, klikněte na ikonu Opera < Nastavení < Soukromí < Soubory cookie a zvolte své preference.

Další informace naleznete na adrese https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/

      Tyto prohlížeče podléhají aktualizacím nebo změnám, takže pokud jsou výše uvedené informace nebo odkazy zastaralé nebo pokud váš prohlížeč není na tomto seznamu (Konqueror, Arora, Flock atd.) nebo pokud nemůžete najít způsob, jak spravovat soubory cookie, podívejte se na oficiální webové stránky nebo nás kontaktujte.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nám napsat na následující e-mailovou adresu: info@medicco.cz nebo, pokud dáváte přednost, můžete nám napsat na adresu MEDICCO s.r.o.Heršpická 1013/11d, 639 00 Brno