Používání souborů cookie

Zásady používání souborů cookie

Tyto zásady používání souborů cookie platí pro webovou stránku https://www.medicco.cz (dále jen „webová stránka“), kterou vlastní společnost Medicco s.r.o. (daňové identifikační číslo) CZ24206539 a sídlem na adrese Heršpická 1013/11d, 639 00 Brno (dále jen „Medicco“).

1. CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory stažené na koncové zařízení používané pro prohlížení internetu, když navštívíte určité stránky a/nebo použijete určité služby, které umožňují uložení informací a následné stažení pro určité účely. To nám umožňuje poskytovat vám na míru přizpůsobené procházení našich webových stránek díky analýze stránek, které prohlížíte, přičemž cílem je zlepšit naše služby a zobrazit vám reklamu podle osobních preferencí podle profilu vytvořeného na základě vašeho chování během procházení naší webové stránky. Cookies mohou být soubory cookies relace (existují jen do zavření internetového prohlížeče) nebo trvalé soubory cookies (zůstávají ve vašem počítači po určitou dobu nebo do smazání). Například společnost Sunrise Medical používá trvalé soubory cookies, aby si vás webová stránka pamatovala při další návštěvě nebo aby provedla monitoring vašich činností při procházení webové stránky. V těchto případech můžeme spojit osobní informace se souborem cookie.

Soubory cookies mohou být také použity pro záznam anonymních informací o tom, jak uživatelé používají webovou stránku. Například se zjistí, ze které webové stránky jste přišli, nebo zda jste použili reklamní banner, abyste se na webovou stránku dostali.

2. Souhlas

Když přijdete na webovou stránku, určité informace o použití této technologie budou poskytnuty použitým zařízením nebo koncovým přístrojem, a my vás žádáme o souhlas s tímto použitím.

Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookies mohou být nutné pro fungování webové stránky, a pokud je odmítnete, pak může být přístup na webovou stránku zamítnut nebo stránka nemusí správně fungovat.

Navíc můžete prostřednictvím panelu nastavení buď přijmout nebo odmítnout všechny cookies, nebo tak učinit selektivně a spravovat své preference.

Svůj případný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Prostudujte si část „4. Jak změnit nastavení cookies“ v těchto zásadách používání souborů cookies, kde najdete víc informací.

3. Cookies používané na těchto webových stránkách

Používáme zcela nezbytné a zásadní soubory cookies pro analýzu našich služeb a/nebo zobrazení reklamy podle osobních preferencí na základě profilu sestaveného z vašich návyků při prohlížení webové stránky, použití bezpečných oblastí, osobních voleb atd.

Webová stránka obsahuje také odkaz na externí stránky. V průběhu návštěvy webové stránky si můžete všimnout souborů cookies z některých nástrojů, které používáme, jako je Hubspot, a od třetích stran, jako je Facebook, Google nebo Youtube. Sunrise Medical nespravuje soubory cookies používané těmito externími stránkami. Další informace o souborech cookies ze sociálních sítí nebo od jiných třetích stran najdete přímo v jejich vlastních zásadách používání souborů cookies.

Doporučujeme vám pečlivé prostudování zásad používání souborů cookies, abyste se dozvěděli víc o tom, jak společnost Sunrise Medical používá tuto technologii.

Společnost Sunrise Medical používá následující typy cookies specificky a podle jejich účelu:

a) Základní cookies: zajišťují plynulost a komfort při prohlížení webové stránky a zaručují správné fungování webové stránky a její bezpečnost. Zároveň slouží pro správu prostoru a umožňují zobrazení reklam na webové stránce. Například soubory použité pro řízení relace, správu délky odezvy, výkonu nebo ověření voleb atd.

b) Analytické a metrické cookies: umožňují získání informací pro statistickou analýzu použití webové stránky uživateli. Umožňují tak poznání preferencí uživatelů pro zlepšení nabídky služeb a omezení dopadů reklamy. Například díky analýze vyhledávaných výrazů, studiem geografické oblasti, do níž patří největší část uživatelů, nebo omezení zobrazení opakované reklamy na webové stránce.

c) Cookies pro reklamu a zaměření: umožňují správu stávajících reklamních prostorů na stránce tak, aby byl každému uživateli zobrazen reklamní obsah podle jeho zvyků a preferencí při prohlížení internetu a další informace poskytnuté během prohlížení.

V případě, že se rozhodnete odmítnout cookies, nebudeme žádné stahovat, vyjma cookies, u nichž je to povoleno (např. základní cookies).

Níže je uveden seznam cookies používaných společností Sunrise Medical s uvedením typu, původu a také s odkazy, aby uživatel mohl navštívit zásady používání souborů cookies příslušných třetích stran.

VLASTNÍ COOKIES
Cookies Původ Informace Účel Nesouhlas
Individuální přizpůsobení Sunrise Medical Identifikace uživatele a preference procházení internetu. Slouží k uložení proměnné relace preferované uživatelem a přizpůsobení procházení webové stránky podle těchto proměnných. Klikněte
COOKIES TŘETÍCH STRAN
(níže uvedené informace byly poskytnuty těmito třetími stranami)
Cookies Původ Informace Účel Nesouhlas
Analýzy a metriky Google Analytics (Google LLC) Identifikace uživatele, přihlášení a odhlášení, výpočet setrvání na stránce, frekvence návštěvy, místo, procházení, URL, z níž návštěvník přišel, metrika. Slouží k získání statistiky o návštěvě a zvycích při procházení webové stránky, získání znalostí uživatelských preferencí z hlediska proměnných voleb a přizpůsobení procházení stránky uživatelem, k návrhům pro procházení podle preferencí uživatele; k výměně informací s jinými cookies Google (v případě, že jsou uživatelem povoleny). Klikněte
Analýzy a metriky Google Tag Manager (Google LLC) Data o procházení. Slouží k rychlému spravování a analýze tagů a měření chování uživatelů a provozu na webu. Klikněte
Reklama a cílení Google Ads (Google LLC) Identifikace uživatele, interakce uživatele s webovou stránkou, nedávná vyhledávání, zařízení, data o procházení. Slouží ke shromažďování informací pro výpisy preferencí, procházení a disagregovaná data o uživateli, pro zobrazení reklamy, která je pro uživatele zajímavá. Klikněte
Reklama a cílení Facebook (Facebook, Inc) IP adresa, identifikace uživatele, procházení, umístění zařízení, informace poskytnuté uživatelem během procházení. Slouží ke zobrazení reklamy podle stránek, které uživatel na webových stránkách Sunrise Medical navštívil, když se uživatel přihlásí na Facebook. Pomocí sledovacího pixelu Facebook bude vytvořeno přímé propojení se servery Facebook, když uživatel navštíví webovou stránku koncernu Sunrise Medical. Odešle informaci, že návštěvník vstoupil na tuto webovou stránku serveru Facebook, takže Facebook dokáže tyto informace zpracovat a přiřadit je osobnímu účtu v aplikaci Facebook, aby byly uživateli zobrazovány reklamy podle jeho zájmů. Klikněte

Vedle cookies my a výše uvedené společnosti můžeme používat tzv. sledovací pixely (také známé jako webové majáky a pixelové tagy). Jde o malé průhledné obrázky, které jsou integrovány do webových stránek Sunrise Medical (a tedy nejsou uloženy na vašem počítači) a umožňují nám ověřit aspekty, jako je počet návštěvníků konkrétní stránky, nebo technickou konfiguraci prohlížeče, který uživatel používá k přístupu. Účely, k nimž jsou používány, jsou shodné s účely popsanými v tabulce výše.

Základní cookies

Cookies Name

Summary

CMSCookieLevel

Určuje, které soubory cookie jsou povoleny návštěvníkem.

ASP.NET_SessionId

Zachová ID relace uživatele z bezpečnostních důvodů.

CMSCsrfCookie

Store's a security token that the system uses to validate all form data submitted via POST requests. Helps protect against Cross site request forgery.

CMSPreferredCulture

Ukládá návštěvníkem preferovaný kulturní obsah.

CMSCurrentTheme

Uloží název aktuálního vizuálního motivu, poskytnoutuje správný rozvrhdialogových oken.

.ASPXFORMSAUTH

Stores the user's encrypted authentication ticket when using forms authentication.

CMSCookieSocialAdvertising

Specifies if Social Media and Advertising cookies have been accepted.

Analytické a metrické cookies

Cookies Name

Summary

VisitorStatus

Celkový počet návštěvníků návštěvníků webu sledovaných v rámci služby web analytics.

Source

Stores the channel from which the visitor arrived as part of a campaign (e.g., email, Facebook, Twitter, etc.). Based on the utm_source query string parameter.

Campaign

Stores the name of the campaign assigned to the visitor.

Content

Stores the specific content item through which the visitor arrived as part of a campaign. Based on the utm_contentquery string parameter.

TrackedCampaigns

Stores all the campaigns, which should be tracked within a JavaScript snippet.

UrlReferrer

Celkový počet návštěvníků návštěvníků webu sledovaných v rámci služby web analytics.

CurrentContact

Ukládá GUID kontaktu k současnému návštěvníku webu. Slouží ke sledování aktivit na webových stránkách.

CMSBodyClass

Standardní prvky sloužící k usnadnění přístupu.

CMSUserPage

Stores the IDs (DocumentID, NodeID) of the last visited page. Used for logging landing and exit page web analytics and activities.

CMSLandingPageLoaded

Indicates that the landing page has already been visited and the Landing page activity is not logged again for the current visitor. Expires after 20 minutes and the expiration period of the key is renewed every time the website is accessed again.

Google Analytics:
_ga
_gid
_gat

Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše stránky. Využíváme informací k tomu, aby nám pomohli stála zlepšovat naše stránky. Shromážděné informace jsou anonymní a nelze je použít k identifikaci návštěvníka. Data zahrnují počet návštěvníků stránek, odkud návštěvníci na stráky přišli a které stránky navštívili.

Sociální a reklamní

Cookies Name

Summary

YouTube:
NID

We embed videos from our official YouTube channel using YouTube’s privacy-enhanced mode. This mode may set cookies on your computer once you click on the YouTube video player, but YouTube will not store personally-identifiable cookie information for playbacks of embedded videos using the privacy-enhanced mode. Google Privacy Policy

4. Správa a deaktivace cookies

Pro uložení některých cookies potřebujeme váš souhlas. Když navštívíte naši webovou stránku, požádáme vás o souhlas s jejich uložením. Další informace, změnu svých preferencí nebo odvolání souhlasu najdete v nastavení cookies na naší webové stránce. Svůj souhlas s použitím cookies můžete kdykoli odvolat deaktivací nebo blokováním jejich stažení pomocí konkrétních nastavení vámi používaného prohlížeče. Nezapomeňte, že pokud odmítnete nebo smažete cookies, nebudeme schopni uložit vaše preference, některé funkce webové stránky nemusí fungovat, nebudeme schopni vám nabídnout služby přizpůsobené na míru a kdykoli budete procházet naši webovou stránku, budeme vás vždy žádat o váš souhlas s používáním cookies.

Svůj souhlas s použitím cookies můžete kdykoli odvolat. Proto tyto účely musíte:

Tyto prohlížeče procházejí aktualizacemi nebo úpravami, takže pokud jsou výše uvedené odkazy neaktuální, váš prohlížeč není na tomto seznamu (Konqueror, Arora, Flock atd.) nebo nemůžete najít způsob, jak spravovat cookies, navštivte naši webovou stránku nebo nás kontaktujte.

V případě jakýchkoli dotazů nám neváhejte napsat na následující e-mailovou adresu : info@medicco.cz nebo nás také můžete písemně kontaktovat na adrese Heršpická 1013/11d, 639 00 Brno.