Improving people's lives

„Improving people's lives“ neboli „zlepšování lidských životů“ pro lidi se zdravotním handicapem, tak zní motto i cíl jak naší společnosti MEDICCO, tak i naší mateřské společnosti Sunrise Medical, jíž jsme součástí a kterou na českém trhu pod obchodním názvem MEDICCO reprezentujeme.

O NÁS

Kdo jsme

Kdo jsme

Zdravotní handicap ve formě pohybového postižení s sebou přináší absolutní závislost na technickém vybavení a každá drobnost může znamenat obrovský rozdíl v kvalitě života lidí na vozíku. Proto se soustředíme na dosažení maximální kvality zdravotních prostředků i služeb, které poskytujeme našim klientům. Díky neustálému vývoji a aplikaci nejnovějších technologií svým klientů přinášíme vždy to nejlepší.

Informace o společnosti
Obchodní kodex

Obchodní kodex

Náš celosvětový kodex správného chování pod názvem „Děláme to, co je správné“ našim zaměstnancům pomáhá dodržovat všechny zákonné normy a předpisy, které se týkají našeho podnikání na celém světě. Definuje náš závazek ke společnosti a pomáhá nám podnikat správným způsobem. Základem tohoto chování je čestnost, poctivost a respekt.

Obchodní kodex
Výkonný management

Výkonný management

Learn more about our executive management team, who they are and what they do.

Výkonný management