Elektrické vozíky / Switch-It / Joysticky pro elektrické invalidní vozíky

Joysticky pro elektrické invalidní vozíky

Proporcionální vstupní zařízení nabízí jemné ovládání, které uživatelé potřebují pro nezávislý přístup ke svému světu. Společnost Switch-It nabízí tři možnosti proporcionálního ovládání joystickem: joysticky řady Micro, VersaGuide a joystick Allround.

MicroGuide

MicroGuide

Mini-proporcionální joystick s malou ovládací silou

MicroPilot

MicroPilot

Mini-proporcionální joystick s čistě tlakovým ovládáním

Allround Joystick

Allround Joystick

Multifunkční joystick pro elektrický vozík

Proporcionální ovládání vám umožňuje pohyb v libovolném směru, protože pohyb elektrického vozíku je doslova úměrný pohybu vstupního zařízení. Společnost Switch-It nabízí dvě možnosti miniaturního proporcionálního ovládání: MicroPilotMicroGuide.