O NÁS > Corporate Responsibility > Odpovědnost za životní prostředí

Odpovědnost za životní prostředí

Společnost Sunrise Medical je předním výrobcem a distributorem zdravotnických prostředků pro osoby se zdravotním handicapem. Jako odpovědná společnost uznáváme, že ochrana životního prostředí je součástí širší agendy udržitelnosti. 

Na ochranně životního prostředí nám záleží

Společnost Sunrise Medical je předním výrobcem a distributorem zdravotnických prostředků pro osoby se zdravotním handicapem. Jako odpovědná společnost uznáváme, že ochrana životního prostředí je součástí širší agendy udržitelnosti. Proto se snažíme, kdykoli je to možné, zabránit znečišťování životního prostředí. V našich výrobních závodech se neustále snažíme zlepšovat výrobní a další procesy tak, aby náš vliv na životní prostředí byl co nejnižší.

 

Tuto environmentální politiku realizujeme pomocí následujících zásad:

 • Závazek managementu

  Vedení společnosti a naši spolupracovníci přebírají odpovědnost za zajištění, provádění, udržování a neustálého zlepšování této politiky životního prostředí.

  Pracovní předpisy

  Zavazujeme se plně dodržovat požadavky všech příslušných zákonů / předpisů na ochranu životního prostředí a jakýchkoliv dalších příslušných požadavků, a pokud to bude možné, tak je překonat.

  Vzdělávání

  Za nejdůležitější v tomto procesu považujeme vzdělávání a komunikaci. Proto provádíme nezbytná školení, abychom mohli tuto politiku provádět a udržovat v praxi.

  Zdroje energie

  Uvědomujeme si, že plýtvání energií zbytečné navyšuje náklady a zvyšuje dopad na životní prostředí. Budeme se proto pokračovat v probíhajícím programu na zvýšení energetické účinnosti.

  Odpad

  Uznáváme, že zbytečný odpad je neefektivní, zvyšuje náklady a má zbytečné dopady na životní prostředí. Proto se snažíme zabránit produkování zbytečného odpadu, a pokud je to možné, používáme recyklované produkty.

  Biodiverzita, vybavenost a obnova půdy

  Pokud je to možné, zaměříme se na ochranu a zachování místní biologické rozmanitosti.

  Nové produkty

  Jsme si vědomi toho, že produkty, které vyrábíme, budou mít v budoucnu vliv na náklady v rámci ekologické likvidace. Proto se snažíme, pokud je to možné, vylepšit design výrobků tak, aby se minimalizoval potenciální dopad na životní prostředí při likvidaci.

  Kontrola

  V rámci našeho cyklu auditů a kontroly každoročně podáváme zprávy o našich výsledcích v oblasti ochrany životního prostředí a stanovení  možností, jak dosáhnout meziroční zlepšení našich výsledků ochrany životního prostředí.

ISO 14001:2004 Certifikát

Společnost Sunrise Medical je certifikována podle požadavků normy environmentálního managementu ISO 14001: 2004.

ISO 14001 Certifikát ke stažení