Podpora / Často kladené otázky / Pomoc a podpora / Chcete si pořídit některý z našich produktů?

Chcete si pořídit některý z našich produktů?

Našli jsme odpovedi na:

Novela zákona přináší celou řadu změn. Tyto změny jsou pro vás nejdůležitější:

Kategorizační strom – příloha nového zákona rozděluje zdravotnické prostředky (dále ZP) do kategorií, ve kterých by měly být ZP srovnatelných parametrů. Tyto kategorie také definují minimální
vybavení daných ZP příslušenstvím. ZP zařazené do jednotlivých kategorií jsou v různých cenových hladinách.
Nejprve doporučujeme vámi požadované ZP vyzkoušet a popřípadě porovnat s konkurencí a teprve poté řešit cenovou hladinu daného ZP.
Také příslušenství v základní ceně se může v rámci jednotlivých kategorií lišit. Mějte na paměti, že potřeby každého z vás jsou jiné a více příslušenství v základní ceně ještě neznamená, že je ZP lepší.
Každé příslušenství, které nevyužijete, zbytečně navyšuje hmotnost ZP a do budoucna může navyšovat i cenu oprav vašeho ZP. Číselné kódy jednotlivých kategorií jsou součástí našich internetových stránek.

Změna kódů v číselníku – nově se správcem úhradového číselníku stává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pro vás jako naše klienty to znamená změnu kódů (čísel), pod kterými vám váš lékař ZP předepíše. Nový kód začíná číslicí „5“. (starý kód měl na začátku číslici „0“).

Nové úhrady – s novelou zákona se mění výše úhrad většiny zdravotnických prostředků. U části ZP se úhrady zvyšují, ale u většiny kategorií došlo k jejich snížení. Ke zvýšení úhrad došlo například u těchto ZP:

  • • Aktivní vozíky pro dospělé 45 000,- Kč (bylo 21 000,- Kč)
  • • Elektrické vozíky exteriérové 144 000,- Kč (bylo 136 000,-)

Naopak ke snížení úhrad došlo u těchto kategorií:

  • • Sedačky antidekubitní 7 500,- Kč (bylo 11 000,- Kč)
  • • Veškeré příslušenství je nyní hrazeno ve výši 90 % (bylo 100 %)

Preskripční omezení – nově příloha zákona obsahuje podmínky a omezení, za jakých je možné ZP dané kategorie předepsat. Při žádosti o výdej ZP je třeba velmi pečlivě předepisujícím lékařem
zdůvodnit proč je pro vás daný ZP a jeho příslušenství nejlepší.

Cirkulace – nově se mění i podmínky cirkulace (repasování a znovu výdeje) některých ZP. Kategorizační strom obsahuje informace, které ZP možné cirkulovat je a které není. Necirkulovatelné ZP
při výdeji automaticky přechází do vlastnictví klienta. Také paragrafové znění zákona definuje maximální výši doplatku, při které ještě k cirkulaci dochází. ZP s doplatkem vyšším než 2 000,- Kč se
automaticky stává majetkem klienta.
Jediná nevýhoda této změny je to, že zákon u ZP ve vlastnictví klienta stanovuje maximální výši úhrady oprav, které zdravotní pojišťovny hradí po dobu užívání ZP:

  • • Mechanický vozík 90% u cirkulovatelných – max. 10 000,- Kč / 5 let u vozíku ve vlastnictví klienta.
  • • Elektrický vozík 90% u cirkulovatelných – max. 14 000,- Kč / 7 let u vozíku ve vlastnictví klienta.

Pokud klient do svého vlastnictví ZP převzít z nějakého důvodu nechce, může se zdravotní pojišťovnou uzavřít smlouvu o cirkulaci. V tomto případě daný ZP přechází do vlastnictví zdravotní pojišťovny.

Co se týká úhrady zdravotnických prostředků a jejich další údržby a oprav, většina našich produktů je hrazena plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.

Na produkty s doplatky, popřípadě na produkty nehrazené zdravotní pojišťovnou, je možné získat příspěvek od některé z nadací, s nimiž spolupracujeme. Aktuální seznam nadací vám rádi poskytneme při bezplatném a nezávazném předvedení zdravotního prostředku.

Ano tištěné verze těchto materiálů jsou dostupné. Pro jejich objednání nás prosím kontaktujte.

Každý z nás je jiný, proto je výběr správného prostředku zdravotní techniky velmi individuální a ne zcela jednoduchá záležitost. Z tohoto důvodu vždy v první řadě doporučujeme bezplatné a nezávazné předvedení, vyzkoušení vhodného prostředku a konzultaci s našimi odbornými poradci.

Postup získání prostředku zdravotní techniky se skládá z několika kroků:

1. „Zaměření“ klienta – výběr vhodného prostředku a potřebného příslušenství. Klient si konkrétní pomůcku vyzkouší za asistence našeho odborného zástupce, případně terapeuta. Výsledkem je nejen cenová nabídka, ale hlavně vyplněný objednací list obsahující veškeré informace potřebné k objednání.

2. Kalkulace – klient od nás dostává rozpis ceny, který obsahuje všechny potřebné položky: „kódy“ z úhradového katalogu, celkovou cenu, úhradu zdravotní pojišťovny a případně výši doplatku. Klient od nás dostává také podklady pro získání úhrady ze strany zdravotní pojišťovny – „poukaz a žádanku o zvýšenou úhradu“ případně „formulář k přidělení elektrického vozíku“.

3. Předepsání – klient navštíví svého odborného lékaře. Ten na základě dodaných podkladů vyplní „žádanku/y o zvýšenou úhradu“, kterou odešle konkrétní zdravotní pojišťovně ke schválení. Každá jednotlivá položka musí být předepisujícím lékařem zvlášť zdůvodněna.

4. Proces schvalování – zdravotní pojišťovna rozhoduje o schválení úhrady. V případě schválení posílá schválené podklady zpět předepisujícímu lékaři. Lékař vypíše „poukaz/y na léčebnou a ortopedickou pomůcku“, který odešle nám – vašemu dodavateli.

5. Objednání – pro úspěšné objednání vašeho nového prostředku je důležité nejen dodat zdravotní pojišťovnou schválené poukazy, ale i pokrýt alespoň 50% případného doplatku (dodat příslib nadací,
popřípadě uhradit zálohovou fakturu).

6. Dodání – naši specialisté vám zdarma váš nový prostředek dodají. Při dodání vám vysvětlí všechny funkce a provedou veškerá nastavení tak, aby vyhovovala všem vašim požadavkům.

7. Následný servis a podpora – předáním nového prostředku vše teprve začíná. Součástí našich služeb je následná podpora v případě, kdy je třeba dodatečně změnit nastavení nebo provést záruční či pozáruční opravu.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku:
Poukaz pro získání zdravotního prostředku

Připadá vám postup získání zdravotní pomůcky složitý? Obraťte se na nás – rádi vás tímto procesem krok za krokem provedeme.