Podpora / Často kladené otázky

Často kladené otázky

Potřebujete poradit s některým z našich produktů? Zde naleznete odovědi na některé z často kladených otázek.

Časté dotazy:

Výdej zdravotnických prostředků upravuje zákon č. 48/1997 Sb., který mimo jiné obsahuje:

Kategorizační strom

 • Jednotlivé kategorie zdravotnických prostředků (dále ZP) a jejich příslušenství.
 • Popis – minimální technické požadavky a výbavu ZP. Jednotlivé kategorie, by měly obsahovat prostředky srovnatelných parametrů. Mějte na paměti, že potřeby každého z vás jsou jiné a více příslušenství v základní ceně ještě neznamená, že je ZP lepší.
  Každé příslušenství, které nevyužijete, zbytečně navyšuje hmotnost ZP a do budoucna může navyšovat i cenu oprav vašeho ZP. Proto je naše portfolio výrobků nejširší na trhu.
 • Preskripční omezení – která odbornost může ZP předepsat a zda je pro výdej třeba schválení zdravotní pojišťovnou. Nejjednodušší ZP může předepsat praktický lékař, ale většina našich ZP musí být předepsána odborným lékařem.
 • Indikační omezení – na jaký zdravotnický prostředek má klient nárok vzhledem ke své diagnóze
 • Množstevní limit – jak často pojištěnci vzniká nárok na nový ZP. Nový ZP si klient vyřizuje na dobu minimálně 5–7 let. Proto je mimo jiné důležité zvážit dostupnost servisních a dalších služeb v dané lokalitě. Mezi naše bezesporné výhody patří široké pokrytí servisem celé ČR.
 • Úhradový limit – maximální úhrada zdravotní pojišťovny. Ceny ZP se nacházejí v různých cenových hladinách. Našim klientům nejprve doporučujeme požadované ZP vyzkoušet a popřípadě porovnat s konkurencí, a teprve poté řešit cenovou hladinu daného ZP.
 • Možnost cirkulace – zda ZP po výdeji přechází do vlastnictví pojišťovny nebo pojištence. Vlastnictví ZP má vliv zejména na úhradu oprav ZP v průběhu užitné doby. Opravy ZP ve vlastnictví zdravotní pojišťovny jsou hrazené z 90–99% (v závislosti na tom zda byl vydán nový nebo repasovaný ZP). U ZP ve vlastnictví pojištence zdravotní pojišťovna platí opravy maximálně do výše 10 000 Kč u mechanických vozíků (po dobu užitnou 5 let) a 14 000 Kč u vozíků elektrických (po dobu 7 let). Vlastnictví ZP zákon řeší i v paragrafové části. ZP do majetku pojištěnce přechází i v případě, kdy je spoluúčast pacienta vyšší než 2 000 Kč.

Termíny a postup při schvalování:

 • O nároku pojištěnce na ZP musí zdravotní pojišťovna rozhodnout do 15 dnů od podání návrhu na posouzení nároku. 
 • V případě, kdy zdravotní pojišťovna do daného termínu nemůže rozhodnout, přechází posouzení nároku pojištěnce do správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.
 • V případě, kdy zdravotní pojišťovna rozhodne, že pojištěnec na daný ZP nemá nárok, tak se pojištěnec může do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k „Revizní komisi“ a výsledek rozhodnutí rozporovat.

Připadají vám tyto informace složité? Obraťte se na nás – rádi vám poradíme.

Plné znění zákonů:

Zákon o veřejném zdravotním pojištění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
Zákon o správním řádu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Každý z nás je jiný, proto je výběr správného prostředku zdravotní techniky velmi individuální a ne zcela jednoduchá záležitost. Z tohoto důvodu vždy v první řadě doporučujeme bezplatné a nezávazné předvedení, vyzkoušení vhodného prostředku a konzultaci s našimi odbornými poradci.

Postup získání prostředku zdravotní techniky se skládá z několika kroků:

1. „Zaměření“ klienta – výběr vhodného prostředku a potřebného příslušenství. Klient si konkrétní pomůcku vyzkouší za asistence našeho odborného zástupce, případně terapeuta. Výsledkem je nejen cenová nabídka, ale hlavně vyplněný objednací list obsahující veškeré informace potřebné k objednání.

2. Kalkulace – klient od nás dostává rozpis ceny, který obsahuje všechny potřebné položky: „kódy“ z úhradového katalogu, celkovou cenu, úhradu zdravotní pojišťovny a případně výši doplatku. Klient od nás dostává také podklady pro získání úhrady ze strany zdravotní pojišťovny – „poukaz a žádanku o zvýšenou úhradu“ případně „formulář k přidělení elektrického vozíku“.

3. Předepsání – klient navštíví svého odborného lékaře. Ten na základě dodaných podkladů vyplní „žádanku/y o zvýšenou úhradu“, kterou odešle konkrétní zdravotní pojišťovně ke schválení. Každá jednotlivá položka musí být předepisujícím lékařem zvlášť zdůvodněna.

4. Proces schvalování – zdravotní pojišťovna rozhoduje o schválení úhrady. V případě schválení posílá schválené podklady zpět předepisujícímu lékaři. Lékař vypíše „poukaz/y na léčebnou a ortopedickou pomůcku“, který odešle nám – vašemu dodavateli.

5. Objednání – pro úspěšné objednání vašeho nového prostředku je důležité nejen dodat zdravotní pojišťovnou schválené poukazy, ale i pokrýt alespoň 50% případného doplatku (dodat příslib nadací,
popřípadě uhradit zálohovou fakturu).

6. Dodání – naši specialisté vám zdarma váš nový prostředek dodají. Při dodání vám vysvětlí všechny funkce a provedou veškerá nastavení tak, aby vyhovovala všem vašim požadavkům.

7. Následný servis a podpora – předáním nového prostředku vše teprve začíná. Součástí našich služeb je následná podpora v případě, kdy je třeba dodatečně změnit nastavení nebo provést záruční či pozáruční opravu.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku:
Poukaz-1.JPG

Připadá vám postup získání zdravotní pomůcky složitý? Obraťte se na nás – rádi vás tímto procesem krok za krokem provedeme.

Našli jsme odpovedi na:

Co se týká úhrady zdravotnických prostředků a jejich další údržby a oprav, většina našich produktů je hrazena plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.

Na produkty s doplatky, popřípadě na produkty nehrazené zdravotní pojišťovnou, je možné získat příspěvek od některé z nadací, s nimiž spolupracujeme. Aktuální seznam nadací vám rádi poskytneme při bezplatném a nezávazném předvedení zdravotního prostředku.

Pro servis prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

Pro vrácení zdravotnických prostředků, prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809 a nechte se přepojit na zaměstnance, který má vrácení pomůcek na starosti. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

Každý z nás je jiný, proto je výběr správného prostředku zdravotní techniky velmi individuální a ne zcela jednoduchá záležitost. Z tohoto důvodu vždy v první řadě doporučujeme bezplatné a nezávazné předvedení, vyzkoušení vhodného prostředku a konzultaci s našimi odbornými poradci.

Pro podporu prosím volejte naši bezplatnou linku 800 900 809. Případně pište na e-mailovou adresu: info@medicco.cz.

Ano tištěné verze těchto materiálů jsou dostupné. Pro jejich objednání nás prosím kontaktujte.

Výdej zdravotnických prostředků upravuje zákon č. 48/1997 Sb., který mimo jiné obsahuje:

Kategorizační strom

 • Jednotlivé kategorie zdravotnických prostředků (dále ZP) a jejich příslušenství.
 • Popis – minimální technické požadavky a výbavu ZP. Jednotlivé kategorie, by měly obsahovat prostředky srovnatelných parametrů. Mějte na paměti, že potřeby každého z vás jsou jiné a více příslušenství v základní ceně ještě neznamená, že je ZP lepší.
  Každé příslušenství, které nevyužijete, zbytečně navyšuje hmotnost ZP a do budoucna může navyšovat i cenu oprav vašeho ZP. Proto je naše portfolio výrobků nejširší na trhu.
 • Preskripční omezení – která odbornost může ZP předepsat a zda je pro výdej třeba schválení zdravotní pojišťovnou. Nejjednodušší ZP může předepsat praktický lékař, ale většina našich ZP musí být předepsána odborným lékařem.
 • Indikační omezení – na jaký zdravotnický prostředek má klient nárok vzhledem ke své diagnóze
 • Množstevní limit – jak často pojištěnci vzniká nárok na nový ZP. Nový ZP si klient vyřizuje na dobu minimálně 5–7 let. Proto je mimo jiné důležité zvážit dostupnost servisních a dalších služeb v dané lokalitě. Mezi naše bezesporné výhody patří široké pokrytí servisem celé ČR.
 • Úhradový limit – maximální úhrada zdravotní pojišťovny. Ceny ZP se nacházejí v různých cenových hladinách. Našim klientům nejprve doporučujeme požadované ZP vyzkoušet a popřípadě porovnat s konkurencí, a teprve poté řešit cenovou hladinu daného ZP.
 • Možnost cirkulace – zda ZP po výdeji přechází do vlastnictví pojišťovny nebo pojištence. Vlastnictví ZP má vliv zejména na úhradu oprav ZP v průběhu užitné doby. Opravy ZP ve vlastnictví zdravotní pojišťovny jsou hrazené z 90–99% (v závislosti na tom zda byl vydán nový nebo repasovaný ZP). U ZP ve vlastnictví pojištence zdravotní pojišťovna platí opravy maximálně do výše 10 000 Kč u mechanických vozíků (po dobu užitnou 5 let) a 14 000 Kč u vozíků elektrických (po dobu 7 let). Vlastnictví ZP zákon řeší i v paragrafové části. ZP do majetku pojištěnce přechází i v případě, kdy je spoluúčast pacienta vyšší než 2 000 Kč.

Termíny a postup při schvalování:

 • O nároku pojištěnce na ZP musí zdravotní pojišťovna rozhodnout do 15 dnů od podání návrhu na posouzení nároku. 
 • V případě, kdy zdravotní pojišťovna do daného termínu nemůže rozhodnout, přechází posouzení nároku pojištěnce do správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.
 • V případě, kdy zdravotní pojišťovna rozhodne, že pojištěnec na daný ZP nemá nárok, tak se pojištěnec může do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k „Revizní komisi“ a výsledek rozhodnutí rozporovat.

Připadají vám tyto informace složité? Obraťte se na nás – rádi vám poradíme.

Plné znění zákonů:

Zákon o veřejném zdravotním pojištění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
Zákon o správním řádu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Každý z nás je jiný, proto je výběr správného prostředku zdravotní techniky velmi individuální a ne zcela jednoduchá záležitost. Z tohoto důvodu vždy v první řadě doporučujeme bezplatné a nezávazné předvedení, vyzkoušení vhodného prostředku a konzultaci s našimi odbornými poradci.

Postup získání prostředku zdravotní techniky se skládá z několika kroků:

1. „Zaměření“ klienta – výběr vhodného prostředku a potřebného příslušenství. Klient si konkrétní pomůcku vyzkouší za asistence našeho odborného zástupce, případně terapeuta. Výsledkem je nejen cenová nabídka, ale hlavně vyplněný objednací list obsahující veškeré informace potřebné k objednání.

2. Kalkulace – klient od nás dostává rozpis ceny, který obsahuje všechny potřebné položky: „kódy“ z úhradového katalogu, celkovou cenu, úhradu zdravotní pojišťovny a případně výši doplatku. Klient od nás dostává také podklady pro získání úhrady ze strany zdravotní pojišťovny – „poukaz a žádanku o zvýšenou úhradu“ případně „formulář k přidělení elektrického vozíku“.

3. Předepsání – klient navštíví svého odborného lékaře. Ten na základě dodaných podkladů vyplní „žádanku/y o zvýšenou úhradu“, kterou odešle konkrétní zdravotní pojišťovně ke schválení. Každá jednotlivá položka musí být předepisujícím lékařem zvlášť zdůvodněna.

4. Proces schvalování – zdravotní pojišťovna rozhoduje o schválení úhrady. V případě schválení posílá schválené podklady zpět předepisujícímu lékaři. Lékař vypíše „poukaz/y na léčebnou a ortopedickou pomůcku“, který odešle nám – vašemu dodavateli.

5. Objednání – pro úspěšné objednání vašeho nového prostředku je důležité nejen dodat zdravotní pojišťovnou schválené poukazy, ale i pokrýt alespoň 50% případného doplatku (dodat příslib nadací,
popřípadě uhradit zálohovou fakturu).

6. Dodání – naši specialisté vám zdarma váš nový prostředek dodají. Při dodání vám vysvětlí všechny funkce a provedou veškerá nastavení tak, aby vyhovovala všem vašim požadavkům.

7. Následný servis a podpora – předáním nového prostředku vše teprve začíná. Součástí našich služeb je následná podpora v případě, kdy je třeba dodatečně změnit nastavení nebo provést záruční či pozáruční opravu.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku:
Poukaz-1.JPG

Připadá vám postup získání zdravotní pomůcky složitý? Obraťte se na nás – rádi vás tímto procesem krok za krokem provedeme.