JAY J3 cushion Invalidní vozík sedací polštář

Komplexní řešení všech požadavků bez kompromisů.

Vlastnosti:
» Pěnová vrstvená základna s uzavřenou buněčnou strukturou a technologií ​» OptiwellTM, novým antropometricky navrženým prostorem pro pánev (PLA) a možností individuálního tvarování
​» Dvě různé výšky sedu
​» Technologie OptiwellTM
​» Výběr mezi hydrokoloidní nebo nafukovací vložkou PLA
​» Možnost mikroklimatického nebo inkontinenčního potahu; součástí potahu je komfortní vrstva
​» Možnosti úprav

Klinické použití:
​» Klient s vysokým (standard J3) až extrémním (J3 DC) rizikem vzniku dekubitů, který zároveň může vyžadovat silnou posturální podporu, popřípadě kompenzaci asymetrie sedu
​» Výrazný požadavek na kompenzaci asymetrického držení těla, s požadavkem na řešení pravolevé, popřípadě předozadní nestability
​» Klient nemusí být schopný samostatného přesunu hmotnosti

VÍCE INFO >

Základní cena: 12 275 Kč
Úhrada ZP: 11 000 Kč
Doplatek klienta: 1 275 Kč
Kód ZP: 13/0140242
Jay J3 komplexní sedací polštář