JAY J2 Invalidní vozík sedací polštář

Stabilita a ochrana proti kožním defektům a dekubitům.

Vlastnosti výrobku:
» Pevná základna, anatomický tvar, podpora stehenních kostí a trochanterů
» Vrstvená základna s uzavřenou buněčnou strukturou dovolující individuální úpravy a výřezy podle požadavků klienta na kompenzaci sedu
» „Fluid Tripad“ tříkomorová hydrokoloidní vložka zajišťuje rovnoměrné rozmístění hydrokoloidního obsahu, pro zajištění optimální redistribuce tlaku pod sedací kostí
» Široká škála posturálních, opěrných doplňků
» Standardní prodyšný, popřípadě alternativní inkontinenční potah

Klinické použití:
» Klient s vysokým rizikem vzniku dekubitů a kožních defektů
» Navrženo pro klienty se symetrickým držením těla, kteří zároveň můžou vyžadovat silnou posturální podporu, popřípadě kompenzaci pravolevé asymetrie sedu
» Klienti se sníženou schopností přesunu hmotnosti mají obvykle omezenou stabilitu trupu a nejsou schopni samostatného přesunu.

VÍCE INFO >

Základní cena: 12 062 Kč
Úhrada ZP: 11 000 Kč
Doplatek klienta: 1 062 Kč
Kód ZP: 13/0011447
Jay J2 ochranný sedací polštář