Evolv

Snadno ovladatelné vertikalizační zařízení.

Vertikalizační zařízení Evolv bylo navrženo na základě klinických studií a zpětné vazby uživatelů. Jeho předností je jednoduché a účelné využití. Modulární konstrukce umožňuje individuální nastavení a proto je Evolv vhodný i pro instituce s mnohočetným využitím.

» Konstukce Evolvu byla navržena tak, aby při vertikalizaci docházelo k aktivaci přirozeně otočných bodů (kolen a kyčlí), čímž se eliminují střižné síly. Hlava zůstává stále v přirozené vzpřímené poloze.

VÍCE INFO >

Základní cena: 89 950 Kč
Úhrada ZP: 0 Kč
Doplatek klienta: 89 950 Kč
Kód ZP:
Evolv jednoduché vertikalizační zařízení.