Pokud chcete v přijímání e-mailových zpravodajů od naší společnosti pokračovat, tak stačí potvrdit vaši e-mailovou adresu a kliknout na tlačítko „Přihlásit se k odběru“.

Podmínky účasti*

Tímto souhlasím s podmínkami účasti a souhlasím se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu.

Soutěž je organizována společností Sunrise Medical GmbH, Kahlbachring 2-4, D-69254 Malsch. Soutěž je přístupná všem osobám ve věku 18 let nebo starším, kteří mají trvalé bydliště v členském státě Evropské unie. Každý účastník se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Nezletilé osoby a zaměstnanci společnosti Sunrise Medical GmbH a jejich příbuzní nejsou způsobilí k účasti.

Vítězové budou určeni prostřednictvím loterie do dvou týdnů po konečném termínu pro registraci do soutěže a během dalších dvou týdnů budou písemně informováni na uvedenou adresu. Pokud vítěz nepotvrdí přijetí ceny a poštovní adresu do 7 dnů od odeslání výhry, cena propadne. Cena není přenosná na třetí strany. Výlet musí proběhnout ve stanoveném termínu od 24. srpna 2018 do 26. srpna 2018. Náklady na příjezd a odjezd na/z letiště odletu/příletu nebudou pokryty a platí si je samotní výherci. Odlet do Hamburku proběhne z letiště v Praze. Cenu není možné vyplatit v hotovosti ani vyměnit. Neuplatňuje se žádný právní postih.

Zásady ochrany údajů

Jakožto pořadatelé soutěže bereme ochranu osobních údajů velmi vážně a přirozeně dodržujeme všechna zákonná pravidla ochrany údajů. S osobními údaji uživatelů našich webových stránek nakládáme s odpovídající péčí. Níže uvádíme podrobnosti o účelu a rozsahu shromažďování a používání údajů v průběhu naší soutěže.

1. Použití informací vyplněných při registraci
Osobní údaje účastníků registrujeme a ukládáme do databáze v souladu s předpisy o ochraně údajů. Informace o vašem pohlaví shromažďujeme pouze proto, abychom vás v budoucnu byli schopni správně oslovit. Vaše jméno a příjmení, adresu a e-mail shromažďujeme a ukládáme pouze proto, abychom zajistili bezproblémový průběh soutěže, plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a informování vítězů prostřednictvím e-mailu. Pokud se účastník rozhodne odebírat newsletter společnosti Sunrise Medical, zpracujeme také jeho e-mail v souladu se zásadami ochrany dat newsletteru společnosti Sunrise Medical.

Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno v těchto podmínkách.

2. Vymazání údajů po ukončení soutěže
Jakmile soutěž skončí, všechny uložené údaje účastníka odstraníme, s výjimkou údajů, které jsou zapotřebí pro zasílání newsletteru. Údaje vítězů uložíme až do uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání a promlčení.

3. Právo na informace, opravu a vymazání
Kdykoli si budete přát, rádi vám budeme informovat, zda o vás uchováváme nějaké osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná. Každý účastník má právo kdykoli změnit nebo vymazat své osobní údaje. Prosím kontaktujte info@medicco.cz. Navíc každý účastník může odmítnout zpracování svých údajů. Účastníci, kteří své osobní údaje odstraní z databáze, si musí být vědomi toho, že dojde k jejich vyloučení ze soutěže. Odhlášení z newsletteru společnosti Sunrise Medical nemá na účast v soutěži žádný vliv.

Máte také možnost kdykoli upravit, zablokovat nebo odstranit vaše osobní údaje prostřednictvím společnosti Sunrise Medical. Prosím kontaktujte info@medicco.cz.

Jediné údaje, které nesmažeme, jsou ty, které potřebujeme k vyřízení zbývajících úkonů nebo vymáhání našich práv a nároků, stejně jako veškeré údaje, které musíme uchovat v souladu s právními požadavky. Tyto údaje namísto toho zablokujeme.