Blog > Leden 2019 > Invalidní vozík, který vás postaví

Invalidní vozík, který vás postaví

Uverejnen:

sdílet:

Uživatelé invalidních vozíků tráví velkou část života v sedě, což může mít nepříznivý dopad na jejich zdraví. Dlouhodobé sezení například ovlivňuje tvorbu kožních defektů.  Díky invalidnímu vozíku, který Vám umožní stoupnout si, si můžete vychutnat zdravotní a sociální výhody vzpřímené pozice a také si budete moci pravidelně měnit Vaši pozici. Tak proč se nerozloučit s nekonečným sezením a nezpestřit si život? 

Invalidni-vozik-ktery-zaridi-abyste-si-mohli-stoupnout

Zdravotní výhody vozíku, který Vám umožní vzpřímenou pozici

Zlepšení dýchání

Dech je jiskrou lidského života. Nádech a výdech se odráží po těle jako vlny na moři, které do nekonečna připlouvají. Ale na rozdíl od moře, náš organismus potřebuje k dýchání spolupráci dýchacích orgánů a svalů. Vozíčkáři často trpí dýchacím deficitem, ať už je to způsobeno omezenou funkcí dýchacích orgánů v těle, či je dýchání ovlivněno tlakem a gravitační silou, která působí na sedící tělo handicapovaného člověka.

Když se člověk postaví, páteř je stabilizována a tlak na organismus je snížen, a tím pádem kyslík a krev lépe proudí tělem. Dýchací funkce se zlepšuje a dýchání je méně náročné. 

Zlepšení dynamiky krevního oběhu

Krevní cirkulace se zlepšuje při stání díky dvou hlavním důvodům. Za prvé, krevní oběh je úzce spjatý s dýcháním. To znamená, že pokud se zlepšuje dýchání při stání, oběhový systém efektivněji rozhání kyslík po těle.

Na druhou stranu, krev obvykle stagnuje ve chvílích, když člověk dlouho sedí. Proto změna pozice ze sedu do stoje a naopak značně zlepšuje cirkulaci krve v dolních končetinách, čímž se snižuje riziko trombózy.

Zlepšení funkce močového měchýře a střev

Gravitace hraje důležitou roli při vyprazdňování těla. Stání ulehčuje vyprazdňování močového měchýře a střev. Ve vzpřímené pozici se zmenšuje riziko tvorby zánětů močových cest a člověk se snadněji vyhne ledvinovým kamenům a kamenům v močových cestách.  Navíc se při prodloužení trupu přirozeně reguluje funkce střev.

Zlepšení kostní hustoty

Nošení vlastního těla je důležité pro udržení zdravých a silných kostí.  Při dlouhodobém sezení tato možnost neexistuje a kosti jsou čím dál více křehké. Zvyšuje se riziko osteoporózy (nemoc spojená se slabými kostmi) a výskyt kostních deformací. Udržení dobré kostní hustoty záleží na různých faktorech, mezi kterými můžeme zmínit pravidelný přísun kalcia, vitamínu D a dostatečnou fyzickou aktivitu.

Když má člověk znehybněné dolní končetiny, udržení vzpřímené pozice lze považovat za druh fyzické aktivity a stání se stává výhodou při udržování, a dokonce i zlepšování kostní hustoty. Na druhou stranu, stání prodlužuje trup, čímž se snižuje riziko deformací těla. Také riziko poranění způsobené tlakem na kosti a svaly trupu se zmenšuje.

Kožní defekty - dekubity

Kožní defekty jsou způsobené neustálým tlakem na kůži při sezení. Ve většině případů se tekubity objeví na kůži, která pokrývá kosti. Jedná se především o kostrč, páteř nebo lopatky. Běžně se používá polštář k upravení pozice a uvolnění nepříjemného tlaku. Samozřejmě, že vyhnout se tlaku úplně je nejefektivnější, a proto doporučujeme měnit pozice mezi stáním a sezením.

Snížení křečí a zkrácení svalů

Křeče jsou způsobené nerovnováhou v centrálním nervovém systému a ovlivňují pohyb různých částí těla. Jedná se o nepříjemné napětí, které postihuje svaly, když jim chybí pohyb. Dodatečně, křeče způsobují zkrácení svalů.

Invalidni-vozik-ktery-zaridi-abyste-si-mohli-stoupnout

Při měnění pozic mezi sezením a stáním se svaly dolních končetin protáhnou a uvolní, a tím se zmenšuje riziko křečí. Pokud má vozíčkář invalidní vozík bez funkce stání, bude potřebovat někoho, kdo mu pomůže protáhnout svaly. Na druhou stranu, pokud vlastníte vozík, díky kterému se můžete postavit, máte možnost protáhnout se samostatněji a častěji v průběhu dne.

Další výhody invalidních vozíků, které umožňují stání

Nezávislost

Vozíčkářům v životě obvykle chybí nezávislost. Moderní vozíky, které umožňují využití vzpřímené pozice, nejsou schopny navrátit handicapovaným osobám úplnou nezávislost, ale je třeba zdůraznit, že vozíčkářům umožňují využívat nové pozice, díky kterým se mohou zapojovat do nových aktivit.

Kromě toho, cenu za nákup nového moderního invalidního vozíku s možností vzpřímené pozice lze vykompenzovat menšími adaptacemi v domácnosti. Dokonce byste si tak mohli ušetřit, protože konstrukce v domácnosti bývají nákladné. Například pokud bez problému dosáhnete na skleničky na poličce, určitě Vás to příjemně potěší.

Jednodušší přepravování

Vzpřímená pozice může ulehčit vozíčkářům přepravování, protože v takové pozici trpí méně křečemi, a tak se mohou přepravovat snadněji a bezpečněji. Některé elektrické vozíky, které si můžete prohlédnout a vyzkoušet v Medicco, Vám také nabízejí možnost využití specifických individuálních pozic vhodných k přepravování.

Sociální začlenění

Nabytí nové výšky díky vzpřímené pozici dodává vozíčkářům důvěru a snadněji se tak začleňují do společenských aktivit.  Když si vozíčkáři stoupnou, mohou navazovat oční kontakt, díky čemuž mohou lépe zapadnout ve svém blízkém okolí a mohou se účastnit nových situací a dialogů.

Vozíky s možností stání mají mnoho výhod, na které se často pohlíží jako na přepych. Je pravda, že získání finančních prostředků ke koupi takového vozíku není pro všechny snadné. Ale nezapomeňme, že se nejedná jen o zdravotní a společenské výhody, ale také je důležité mít na paměti, že si tak ušetříte při menší adaptaci bydlení a menší potřebě asistence.   

Pokud byste se rádi dozvěděli více o elektrických vozících, které Vám umožní využívat vzpřímenou pozici, navštivte naši pobočku Medicco a rádi Vám odborně poradíme.