Blog > Červenec 2019 > Rady pro rodiče handicapovaných dětí

Rady pro rodiče handicapovaných dětí

Uverejnen:

sdílet:

Výchova dítěte je veliká zodpovědnost a v případě, že se rodičům narodí handicapované dítě, z výchovy potomka se může stát opravdová výzva. Handicapované děti mohou potřebovat upravený přístup ke vzdělávání a některé z nich také využívají speciální pomůcky. Rodičům dětí může pomoci překonat překážky ve výchově svých potomků emocionální podpora, kterou naleznou například u rodin, které se nacházejí v podobné situaci.

Příprava na příchod handicapovaného novorozeněte

Příchod nového člena rodiny bude vždy časem změn, a pokud se tento příchod týká postiženého dítěte, tyto změny mohou být prožívány rodinnými příslušníky dramatickým způsobem. Proto je přirozené cítit nejistotou či být pod tlakem a rozhodně se za takové emoce nemusíte stydět.

Pokud je handicap nového rodinného příslušníka diagnostikován již před porodem, rodina má čas připravit se na jeho příchod a poradit se s ostatními rodinami, které již mají zkušenosti s výchovou handicapovaného miminka.

Přijmout dopad diagnózy na budoucí život potomka samozřejmě není snadné. Každé dítě je jedinečné a každý rodič také reaguje jiným způsobem. Rodiče by měli být schopni vyjádřit své pocity bez strachu z toho, že je bude jejich okolí soudit.

Přijetí diagnózy a z té vycházející prognózy je doprovázeno obdobím adaptace, kdy se rodina připravuje na budoucí život a pohodlí dítěte. Přestože se takové přípravy nemusí lišit od běžných příprav na příchod nového potomka ostatních rodičů, protože všichni přece chtějí pro své přírůstky to nejlepší, prostředky a zdroje pro dosažení blahobytu dítěte se ale lišit mohou.

Vzdělávejte se o handicapu Vašeho dítěte

Čtěte, informujte se a studujte o handicapu Vašeho dítěte. Čím více toho budete vědět, lépe mu budete schopni pomoci. Ze začátku budete hledat rady specialistů, kteří Vám vysvětlí, co se s Vaším dítětem děje a také se dozvíte, jak překonat spolu s dítětem každý vývojový cyklus. Také se setkáte s různými pomocnými organizacemi, specialisty, charitami a neziskovými organizacemi, které Vám zprostředkují pomocnou ruku a získáte od nich další informace a přístup k nejnovějším terapiím vhodných pro Vaše dítě. Ideální tělesná terapie zlepší a udrží svalovou sílu pacienta a také zlepší jeho flexibilitu, rovnováhu a motoriku. 

Rady pro rodiče handicapovaných dětí

Během vyhledávání informací o daném handicapu můžete také natrefit na granty a příspěvky pro handicapované osoby. Vládá Vám například nabízí peněžitý příspěvek na speciální pomůcky, můžete získat slevu na dopravu či příspěvek na úpravu domácnosti, ale také existují studijní stipendia pro handicapované studenty.  

Zkrátka je třeba se neustále informovat a vzdělávat, díky čemuž získáte vždy aktuální rady a důležité informace.

Podpůrné programy, pečovatelská centra a rodinné spolky

Školy a ostatní vzdělávací střediska, stejně jako místní sdružení a spolky, obvykle nabízejí programy vytvořené pro rodiče a rodiny dětí s handicapem. Také existují podpůrné skupiny, ve kterých se setkáte s ostatními rodiči a budete s nimi moci sdílet své zážitky a zkušenosti. Podpůrné programy jsou důležité z hlediska vzdělávání a mohou pro Vás být důležitým zdrojem informací. Můžete na nich potkat specialisty, kteří Vám poradí se speciálními potřebami a o jejich vývoji v budoucnu.

Rodinné spolky Vám poskytnou morální oporu, a to hlavně v prvních letech po narození miminka, které jsou pro rodiče často ty nejtěžší.  Sblížení se s jinými rodinami, které procházejí obdobnou situací, a trávení společného času, Vám pomůže překonat těžké období a Vaše dítě bude mít navíc možnost sblížit se s kamarády se stejným handicapem v příjemném a přátelském prostředí.  

Zippie Youngster Dětské invalidní vozíky

Spolupráce se vzdělávacím střediskem

Spoluprácí se vzdělávacím střediskem Vaší dcery či syna se ujistíte, že dostane podporu, kterou potřebuje. Blízký vztah s klíčovým pracovníkem střediska Vám umožní informovat školu o vývoji Vašeho dítěte, a tím pádem budou moci pracovníci daného centra upravit její/jeho studijní plán na míru a dát studentce/studentovi šanci plného zapojení do školních aktivit s individuálním přístupem.  

Trávení času s jinými rodinami

Trávení času s rodinami, které mají děti s podobným handicapem, Vám dodá praktickou a emocionální podporu a Vašim dětem dá možnost navázat nové vztahy a důležitá přátelství, klíčové pro jejich emoční rozvoj. Existují různá sdružení a kluby, ve kterých mohou děti hrát sporty a trávit volný čas podle jejich zájmu. Nebojte se nových zážitků, protože právě na takových místech můžete narazit na výborné přátele, ve kterých získáte pevnou oporu.

Užívejte si volného času s přáteli

Neformální volnočasové aktivity jsou skvělou příležitostí k začlenění rodiny do společenského života. Příkladem může být příprava malého narozeninového večírku pro Vaše dítě. Abyste takové aktivity zúročili naplno, dávejte dobrý pozor, s kým si Vaše dítě nejlépe rozumí, které hry a činnosti si nejvíce užívá, a jak dlouho je mu společenský život příjemný. Často kratší a častější společenské aktivity jsou vhodnější.

Nemějte strach

Vyhlídka na nové kamarády, kteří žijí v podobné situaci, může být znepokojující, ale buďte stateční. Ti správní lidé se často objeví ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. 

Trávení času se staršími a mladšími dětmi

Nestrachujte se tolik o hledání dětí ve stejné věkové kategorii, protože kontakt s dětmi různých věkových kategorií může mít na Vaše dítě příznivý vliv. Při kontaktu s mladšími dětmi se naučí zodpovědnosti, vyzkouší si vůdčí roli a bude se cítit důležitě, zatímco kamaráděním se staršími dětmi se naučí trpělivosti a dospělosti, seznámí se s novými komunikačními prostředky a také si třeba vyzkouší nové dovednosti.

Zvažte animoterapii

Domácí mazlíček má potenciál doplnit existující přátelství Vašeho dítěte a dokáže posílit pocit štěstí a dobré společnosti. Mezi nejznámější příklady animoterpie patří hippoterapie (terapie za pomocí koní), canistoterapie (psí terapie) či felinoterapie (kočičí terapie).

Starat se o domácí zvíře může pomoci vytvořit pocit zodpovědnosti a empatie, ale také prožití a projevování bezpodmínečné lásky.

Rady pro rodiče handicapovaných dětí

Pamatujte vždy, že starat se o zvířátko je veliká zodpovědnost, a proto udělejte poslední krok k získání vyvoleného zvířecího přírůstku pouze v případě, že Vaše dítě a rodina má dostatek času a zdrojů, abyste se o ně zvládli postarat. Dětská sekce v ZOO také přináší možnost kontaktu se zvířaty, a navíc se vyhnete zodpovědnosti, kterou přináší starání se o zvířátko doma.

Vaše dítě má jedinečné schopnosti

Děti se zdravotním postižením se často cítí nepatřičně při porovnání s jejich vrstevníky. Proto je důležité zvyšovat jejich sebevědomí a dát jim důvěru v jejich dovednosti. Buďte vždy otevření k diskuzi o omezeních, se kterými se Vaše dítě může potýkat, ale také se soustřeďte na dostupné příležitosti a aktivity, kterých se může účastnit.  Je důležité, aby děti s handicapem pochopily, že jsou stejně důležité jako jakýkoli jiný člověk a jejich zářivá budoucnost na ně nedočkavě čeká.

Překonávání překážek je důležité téma pro děti s tělesným postižením. Sportování je skvělá příležitost, jak poznat své tělo a přehoupnout se přes možné překážky. Konverzace se zdravotním specialistou Vám pomůže najít ten vhodný sport pro Vaše dítě.

Pomůcky, které Vaše dítě používá, jsou vitálně nezbytné pro interakci se jeho okolím. Společnost Medicco nabízí rozmanité typy jak mechanických, tak elektrických vozíků pro děti, a navíc v naší nabídce najdete také dětské invalidní kočárky

Na konci dne je ze všeho nejdůležitější, aby Vaše dítě vedlo plnohodnotný, radostný a zodpovědný život, ať už se to týká školních povinností či volnočasových aktivit. Spokojené děti udělají i z Vás spokojené rodiče, kteří je doprovázejí na cestě v osobním rozvoji a sdílí s nimi jejich úspěchy.