Blog > Říjen 2019 > Paratriatlon: Nový paralympijský sport

Paratriatlon: Nový paralympijský sport

Uverejnen:

sdílet:

Paratriatlon je mladou paralympijskou disciplínou, která měla svou premiéru v roce 2016 v Rio de Janeiru. Začlenění tohoto nádherného sportu do paralympiády bylo vyústění uznání úspěchů stovek atletů z celého světa, kteří se triatlonu již dlouhodobě věnovali. Česká republika zatím moc zájemců o tento náročný, ale překrásný sport nemá. Nicméně je to pouze věcí času, kdy paratriatlonu propadnou handicapovaní sportovci i u nás. 

Paralympiáda v Riu (2006) 

Paratriatlon je variantou triatlonu pro osoby s handicapem. Tento sport kombinuje různé disciplíny do jedné soutěže, což vyžaduje velkou míru fyzické zdatnosti a tréninku.

Touto paralympijskou disciplínou se mohou zabývat lidé s různým druhem postižení. Paratriatlon umožňuje atletům používat invalidní vozík, trojkolky, kola, tandemy, handbiky, protézy a vodiče pro osoby se zrakovým handicapem. Vždy záleží na kategorii a stádiu hry. 

Plavání, cyklistika a běh jsou tři základní disciplíny triatlonu a paratriatlonu. Po premiéře v Rio de Janeiru se paratriatlon skládá z následujících částí:

  • 750 metrů plavání
  • 20 kilometrů cyklistiky
  • 5 kilometrů běžeckého závodu

Protože se jedná o krátké vzdálenosti, paratriatlon je také známý jako sprinterský triatlon. První paratriatlon v Riu se skládal jak z mužské, tak z ženské soutěže a v rámci každé soutěže byly zavedeny tři kategorie (Pro muže PT1, PT2 a PT4 a pro ženy PT2, PT4 a PT5).

New call-to-action

Jak funguje rozložení klasifikačních tříd paratriatlonu?

Mezinárodní triatlonová federace (ITU) je zodpovědná za navržení různých paratriatlonových kategorií podle tzv. profilového systému. Cílem klasifikačního systému je zahrnout různé druhy handicapu takovým způsobem, aby soutěž zůstala vyvážená  a férová pro všechny soutěžící. Ačkoli se jedná o velice otevřený a přizpůsobivý sport, stále najdeme sportovce, kteří nezapadají do daných kategorií, a tím pádem se soutěže nemohou zúčastnit. 

Klasifikační systém používá bodový systém (od 0 až maximálně do 5-ti bodů) ve třech základních dovednostech: síla, mobilita  a koordinace. Finální skóre je zobrazeno šesticiferným číslem, které odpovídá levému rameni, krku, pravému rameni, levé noze, trupu a pravé noze, čímž se hodnotí, jak daný handicap ovlivňuje zbytek těla. Maximální skóre je 80 pro horní končetiny, 40 pro krk, 70 pro dolní končetiny a 60 pro trup. Profily, které se skládají ze šesti soutěžících kategorií, jsou nakonec upraveny podle daných výsledků. 

Klasifikační třídy paratriatlonu

Přestože všichni atleti soutěží ve stejnou dobu, vždy je brán během soutěže ohled na jejich individuální handicap. Jako obecné pravidlo není povoleno používání plaveckých ploutví, zatímco u cyklistické fáze musí být kolo řízeno atletem, ať už horními či dolními končetinami nebo jejich kombinací. Jakýkoli dopravní prostředek či protéza musí splňovat stanovená pravidla, čímž je zajištěna férová soutěž pro všechny účastníky.

PT 1. Invalidní vozíky, paraplegie, kvadruplegie, polio a oboustranná amputace dolních končetin.

Soutěžící používají handbiky pro cyklistiku a invalidní vozík pro běh. Při plavání musejí atleti vstoupit do vody v momentě, kdy ostatní atleti zaberou své pozice.

PT 2. Vážné postižení dolní končetiny.

Při soutěžení jezdí účastnící na kole a při běhu používají nadkolenní protézu nebo berle.

PT 3. Roztroušená skleróza, muskulární dystrofie, DMO (dětská mozková obrna), běžci s oboustrannou amputací dolních končetin nebo parézou více končetin.

Závodí se na kole či tříkolce a běží se. Při běhu mohou být použity protézy nebo ortézy.

PT 4. Postižení horní končetiny.

Jedná se o osoby s parézou, nad a podloketní amputací nebo postižením obou horních končetin. Může být použita protéza, ortéza nebo fixační šátek při běhu a jízdě na kole.

PT 5. Střední postižení dolní končetiny.

Do této kategorie spadají také osoby s podkolenní amputací. Atleti využívají běžné kolo, které je mírně upravené a mají možnost běžet s protézou.

PT 6. Zrakově postižení.

Tato kategorie se vztahuje k zrakově handicapovaným občanům s ostrostí vidění menší než 6/60 či zorným polem nižším než 40 ° s normální korekcí. Atleti musí být povinně doprovázeni průvodcem stejného pohlaví během celého průběhu soutěže.

Ve společnosti Medicco máme na skladu široký sortiment sportovních vozíků RKG a QUICKIE pro volný čas i závodní účely. A pokud se cítíte lépe v roli diváka, máme v nabídce také úžasnou řadu mechanických ultralehkých invalidních vozíků RKG, aktivních mechanických vozíků QUICKIE, odlehčených invalidních vozíků BREEZY, elektrických vozíků QUICKIE a elektrických skútrů STERLING.