Blog > Květen 2019 > Zlepšete své schopnosti v ovládání vozíku

Zlepšete své schopnosti v ovládání vozíku

Uverejnen:

sdílet:

Poháníte svůj vozík efektivně, nebo je to pro Vás bolestivá záležitost? Možná Vás to překvapí, ale tato otázka do jisté míry souvisí s pozicí zadních kol invalidního vozíku.

Ruční pohánění vozíku používají osoby s handicapem postihující dolní končetiny. Zachovávají si tak samostatnost při výkonu denních aktivit. Uživatelé invalidních vozíků při pohybu naprosto závisí na práci horních končetin, čímž se ale také zvyšuje riziko poranění paží. Abyste se těmto poraněním vyhnuli, je třeba přihlédnout k správné pozici zadních kol.

JAY Sedací Systémy

Optimální přístup k zadním kolům

Správně nastavený invalidní vozík by měl svému uživateli umožnit dosáhnout na střed kola konečky prstů. Těžiště těla se tak dostane nad střed kola a lokty jsou v úhlu okolo 100-120° mezi nadloktím a předloktím, když se člověk drží rámu. 

Na obrázku vidíme správný úhel v lokti, díky kterému vozíčkáři předejdou možným zraněním během manuálního pohánění vozíku. Zadní kola by měly být vertikálně a horizontálně nastaveny, aby tak došlo k následujícím efektům:

 • objevíte pohodlnou a stabilní pozici
 • získáte maximální funkčnost vozíku
 • využijete maximální výkonnost vozíku
 • nebudete se trápit opakovanými poraněními, která jsou důsledkem nadměrné námahy

Bohužel se ale často setkáváme s vozíčkáři, kteří nemají zadní kola ve správné pozici. Co se tedy v takových případech děje?

Horizontální pozice zadních kol

Naklonil se někdy Váš vozík dozadu? Připadá Vám manévrování s vozíkem těžké? Víte, kdy takové situace nastávají? Těžiště těla či gravitační střed mohou mít veliký vliv na vychýlení nebo překlopení vozíku. Gravitační centrum vozíku může být nastaveno horizontálním upravením zadních kol dopředu nebo dozadu.  

Gravitační centrum bezprostředně ovlivňuje rozložení váhy mezi zadními a předními koly. Rozmístění váhy má zároveň vliv na výkonnost vozíku: jedná se o valivý odpor kol a manévrovatelnost. 

V případě nastavení zadních kol dozadu dojde k následujícím změnám:

 • Gravitační centrum uživatele vozíku se posune dopředu
 • Přední kola nesou větší váhu člověka, a tím se stává manévrování a ježdění těžší
 • Vozík má delší stopu a prodlouží se otáčení vozíku
 • Zvyšuje se stabilita
 • Paže více pracují, protože loket je nadměrně ohnutý 
 • Zvyšuje se riziko úrazů horních končetin
 • Neefektivní tempo jízdy

Stručně řečeno, jedná se o nastavení vhodné pro pasivní uživatele, které je velice stabilní.

Na druhou stranu, v případě nastavení zadních kol dopředu dojde k následujícím změnám:

 • Gravitační centrum uživatele vozíku se přesune dozadu
 • Přední kola nesou méně váhy a je potřeba méně energie k pohánění vozíku a manévrování s ním, díky čemuž je jízda snadnější 
 • Vozík má kratší stopu a rychleji se otáčí
 • Snižuje se stabilita
 • Horní končetiny se namáhají méně
 • Zmenšuje se riziko úrazů paží
 • Efektivní tempo jízdy

Zmíněné nastavení zadních kol je vhodné pro aktivnější uživatele, ale je méně stabilní. Proto by si lidé začínající používat nastavení zadních kol dopředu měli potrpět na dodatečný trénink ke zlepšení vozíčkářské zručnosti a manévrování s vozíkem.

New call-to-action

Vertikální pozice zadních kol

Většina vozíků pro aktivní uživatele nabízí vertikální nastavení. Pokud nastavíte zadní kola mechanického vozíku dolů či nahoru, ovlivníte tím Vaší výšku a kontakt se zemí při sezení, orientaci v prostoru a přístup ke kolům.

Jestliže jsou Vaše zadní kola příliš malá či velká, nedosáhnete správně na střed kola. Tato specifická pozice má následující efekty:

 • Nedosáhnete snadno k rámu vozíku, čímž se zpomaluje tempo jízdy
 • Budete muset vícekrát opakovat pohyb rukou při pohánění vozíku u určité vzdálenosti
 • Vaše paže budou přetížené

Pokud jsou Vaše zadní kola příliš vysoká či široká, Vaše konečky prstů se budou nacházet za středem kola. V tomto případě bude efekt nastavení kol opačný:

 • Vaše ramena budou vyvýšené nahoru a lokty budou nadměrně ohnuté
 • Toto nastavení může způsobit poranění svalů ramen; nejčastěji se jedná o bolest napjatých svalových úponů v rameni
 • Pokud jsou kola příliš veliká, ztěžuje se přemísťování vozíčkáře, protože u vyvýšeného sezení nedosáhne na zem a přesouvání z vozíku do křesla či do auta je těžší

Jak jste mohli vidět, každé nastavení má svůj účel. Proto by měl být každý vozík individuálně nastavený, aby tak mohl splnit požadavky každého uživatele, co se týče funkčnosti, výkonnosti a bezpečnosti.

“Člověk se nemůže podřídit vozíku, ale vozík se musí podřídit svému uživateli”  RESNA 2012

Ve společnosti Medicco Vám s radostí nabídneme velké množství nastavitelných mechanických vozíků, abyste si tak našli to pravé nastavení pro Vaše každodenní potřeby. Nezapomeňte vyžádat pomoc odborníka při výběru vozíku a využijte tak odborný personalizovaný posudek a užitečné tipy.