Blog > Srpen 2018 > Kde hledat pracovní příležitosti pro handicapované

Kde hledat pracovní příležitosti pro handicapované

Uverejnen:

sdílet:

Internet se v našem moderním světě nabízí jako jeden z nejefektivnějších způsobů hledání práce. Přestože se lidé se zdravotním postižením mohou potýkat s těžkostmi při hledání zaměstnání, jsou jim k  dispozici různé webové stránky, na kterých lze najít pracovní nabídky pro handicapované, které jsou šité na míru jejich profesnímu zaměření.

Nejzajímavější webové stránky a projekty s pracovními nabídkami pro osoby se zdravotním postižením

Kromě nabídky práce pro handicapované, tyto stránky jsou také místem pro setkávání, sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů s pracovními poradci, potenciálními zaměstnavateli a lidmi potýkající se s podobnými starostmi a plány do budoucna. 

New call-to-action

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

NFOZP, neboli Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se  zdravotním postižením, vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat. NFOZP je neziskovou organizací zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), která pracuje s komplexitou překážek, kterým handicapovaní čelí. Fond se cíleně věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů a vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to právě chystají.

Jedním z nejúspěšnějších iniciativ fondu je projekt ochranné známky Práce postižených. Ta vytváří systém, podmínky a možnosti pro označování výrobků a služeb, které prokazatelně pocházejí od handicapovaných osob. Jejím účelem je zviditelnit tuto práci jako kvalitní a konkurenceschopnou. Tým fondu je složen s odborníků na právo, neziskový sektor, personalistiku, marketing, PR a účetnictví. Součástí tohoto týmu jsou i osoby se zdravotním postižením. Fond na svých webových stránkách generuje pracovní pozice pro OZP z portálu prace.cz. Další pracovní nabídky vhodné pro osoby se zdravotním postižením najdete na facebook.com/nfozp.

Práce pro OZP nebo-li Neuzavírejte se mezi čtyři stěny

Hlavním cílem projektu Práce pro OZP je zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí zdravotně postižených tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce. Zvláštní pozornost je věnována osobám se sluchovým postižením, které se potřebují zdokonalit ve znalosti cizího jazyka i v práci na PC. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a operačním programem Praha Adaptabilita.

Svých cílů projekt dosahuje prostřednictvím komplexního individuálního poradenského a vzdělávacího programu pro zástupce handicapovaných a zprostředkováním spolupráce osobám se zdravotním postižením s trhem práce. Projekt mimo jiné také řeší problémy sociální izolace a znevýhodnění na trhu práce cílové skupiny jedinečným a komplexním způsobem. Vytváří inovativní metody a nástroje pro integraci, vzdělávání a motivaci a zprostředkovává sociální partnerství na místní úrovni. Na stránkách projektu naleznete aktuální nabídku pracovních míst pro handicapované.

Jobs.cz a Liga vozíčkářů

Jeden z nejdetailnějších webových portálu pro hledání práce je Jobs.cz. Na stránce si vyberete obor profese, který Vás zajímá a kraj či město, ve kterém si hledáte práci. U volby upřesnit výsledky přes filtr "vhodné pro" označte OZP a vyčkejte, až se Vám zobrazí volné pracovní pozice. Pokud se dostanete při hledání práce do nesnází, můžete se obrátit na Mgr. T. Ergense z Ligy vozíčkářů (kontakt: mobil: +420 774 074 133 a email: tomas.ergens@ligavozic.cz). Tomáš Ergens dlouhodobě pomáhá s hledáním vhodného zaměstnání v rámci programu sociální rehabilitace a zprostředkování zaměstnání. Je možné ho zkontaktovat a domluvit si s ním termín osobní schůzky v Brně. Podrobně zde proberete, zda vůbec a proč je vybraná pozice vhodná právě pro Vás, jak správně napsat životopis nebo motivační dopis, jak se dobře připravit na pohovor a další důležité věci.

Neustálý boj proti diskriminaci handicapovaných na pracovním trhu

Práce a naplňující zaměstnání je univerzální lidské právo a pro většinu občanů je to synonymum plnohodnotného života a osobní realizace. Ale mnoho handicapovaných osob se ovšem dennodenně potkává s problémy při hledání zaměstnání. Jeden z problémů pro vozíčkáře je stále mnoho pracovních pozic, které se nacházejí v bezbariérově neupravených prostorách a nejsou připravené přijmout osoby na invalidním vozíku či s jiným zdravotním a mentálním postižením. Na nedostatečně upravené pracovní podmínky pro handicapované můžeme nahlížet jako na jednu z forem novodobé diskriminace.

Na druhou stranu, některé problémy mohou být do jisté míry subjektivním pocitem, který lze často velmi dobře řešit. Pokud nemůžete pracovat na plný úvazek, mějte na paměti, že mnoho zdravých spoluobčanů také nepracuje na plný úvazek a že mnoho zaměstnavatelů dnes běžně zaměstnává na zkrácené pracovní úvazky své zaměstnance, ať už jsou zdraví nebo žijí se zdravotním postižením. Jeden z dalších mýtů je domněnka, že postižený člověk ztratí invalidní důchod, pokud nastoupí do pracovního poměru. To je ovšem omyl a diskriminační jednání. Pokud pracujete, to ještě neznamená, že se Vám zlepšil zdravotní stav, což by mohlo být důvodem k přehodnocení typu invalidity. Také nezapomínejte, že náš zákoník práce Vám umožňuje flexibilní pracovní dobu a máte právo toho využít. Sociální začlenění je zákonné právo a možnost pracovat je pro handicapované spoluobčany forma sociální integrace. 

 

Kde-hledat-pracovni-prilezitosti-pro-handicapovane-body.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady pro firmy, které chtějí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP)

Pokud se chystáte do zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zkuste si vytvořit seznam  pracovních pozic, na kterých byste mohli zaměstnat OZP. Jako jeden z následujících kroků máte možnost obrátit se na neziskové organizace pracující v oblasti handicapu, které vám pomohou Vaši nabídku předat dál a najít vhodného uchazeče. Zaměstnáte-li zdravotně postiženého člověka, poskytujete méně dotací na sociální podpory a na Úřadu práce (ÚP) se můžete seznámit s možnostmi státního příspěvku na úpravu pracovního prostředí či nákup pomůcek pro zdravotně postiženého zaměstnance. Zaměstnavatel může také od ÚP získat příspěvek na vznik nového pracovního místa pro zdravotně postiženého nebo na jeho provoz.

Nepřemýšlejte o zdravotně postižených primárně jako o lidech s handicapem. Právě naopak;  lidé se zdravotním postižením můžou být Vaši nejlepší zaměstnanci a jenom je třeba si toho všimnout. Pokud zaměstnáváte handicapované spoluobčany, vytvořením otevřené firemní kultury můžete rozvinout zdravé pracovní prostředí, ve kterém se nebude muset nikdo stydět a cítit nepatřičně. Motivujte osoby se zdravotními omezeními, aby se k nim přiznali a vytvořte pro ně benefity. Možná tak zjistíte, že zdravotně postižené kolegy už zaměstnáváte a ani o tom nevíte. A nezapomeňte, že v ČR má každá společnost nad 25 zaměstnanců povinnost zaměstnávat 4% OZP. Tak neváhejte a buďte mezi firmami, které mění naši společnost aktivně k lepšímu.