Blog > Červen 2019 > O bezbariérových cestách ke Světovému dni životního prostředí

O bezbariérových cestách ke Světovému dni životního prostředí

Uverejnen:

sdílet:

Ke Světovému dni životního prostředí, který byl ustanoven Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1972 na 5. června, jsme se s Vámi rozhodli podělit o bezbariérových cestách vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Smyslem světového dne životního prostředí je rozšířit obecné povědomí veřejnosti o ekologických otázkách a upřít její pozornost na zásadní ekologické výzvy dvacátého prvního století.

Všechny lidské bytosti, bez rozdílu pohlaví, věku, rasy či handicapu, si zaslouží bydlet na zdravé a prosperující planetě. Abychom se o svou matičku Zemi mohli správně starat a uměli ji nechat po sobě čistou, je třeba brát ohled na osoby se zdravotním postižením.

Jednou z možností je zapojování interaktivní ekologické výchovy ve speciálních školách a v organizacích, které pracují s handicapovanými spoluobčany. Všichni máme právo starat se o svou planetu a handicap by nám v tom neměl bránit.

Pokud se chceme naučit správně třídit odpad a rádi bychom po sobě nechali ať už městské či lesní cestičky bez nežádoucích odpadků, je ideální integrovat výstavbu bezbariérových cest do nových městských plánů, parků a přírodních a kulturních objektů.

Pokud osobám se zdravotním postižením usnadníme pohyb, umožníme jim také dostupnost k odpadkovým košům a ulehčíme jim tak pro naši planetu důležitou péči o životní prostředí. Handicapované osoby tím pádem také dosáhnou větší samostatnosti, protože už nebudou potřebovat, aby pro ně odpadky vyhazoval někdo jiný. Také je třeba dodat, že osoby se zdravotním postižením mají stejné právo být hrdé na zachovávání čistého životního prostředí jako všichni ostatní.

Q500 Elektrický vozík - zadní pohon

Téma loňského Světového dne životního prostředí bylo Spojovat lidi s přírodou. Akce se snažila pobídnout nás všechny, abychom vyšli ven do přírody, abychom si uvědomili její krásu a důležitost a abychom převzali zodpovědnost za ochranu Země, která je naším společným domovem.

Den životního prostředí si může připomenout každý a kdekoliv. Ale aby to bylo opravdu umožněno také lidem s handicapem a osobám na invalidním vozíčku, je třeba posílit bezbariérovost cest, a tak budou moci opravdu všichni vyjít ven a vychutnat si naše pozemské krásy. Od roku 1972, kdy se svátek poprvé slavil, uspořádali lidé po celém světě tisíce akcí.  Uklízely se například městské obytné čtvrtě, konaly se kampaně proti trestné činnosti poškozující divokou přírodu nebo se vysazovaly lesy.

Bezbariérové cesty a chodníčky napříč republikou 

Bezbariérové cesty v Mladé Boleslavi

Na základě loňského mapování bezbariérovosti Metalové cesty v Mladé Boleslavi se mohla vydat první skupina 13 pražských vozíčkářů v doprovodu dalších 7 osob na výlet do tohoto města. Návštěvníci si prohlédli ŠKODA Muzeum, Eko-centrum Zahrada, Letecké muzeum Metoděje Vlacha a prošli se Metalovou cestou.

Vozíčkáři kladně ohodnotili aktuálnost a přesnost informací o bezbariérovém přístupu. Jeden z vozíčkářů také zdůraznil, jak jsou detailní informace o případných bariérách v terénu důležité - jeho vozík například váží přes 180 kg a nedostane se do žádného podniku, kde je práh, uvedli Parlamentní listy. Výlety do Mladé Boleslavi a podobné akce organizuje Pražská liga vozíčkářů.

O-bezbarierovych-cestach-ke-Svetovemu-dni-zivotniho-prostredi

Lesní park Klimkovice

Pokud často pobýváte na Severní Moravě a ve Slezsku, mohl by Vás zaujmout výlet do Lesního parku Klimkovice. Park se pyšní ekologickou a hrací částí, ve které hrací a naučné prvky taktním způsobem zapadají do terénu. Byly tak umístěny za příkopy a jinými terénními překážkami.

Areál je dennodenně využíván návštěvníky klimkovických lázní a pravidelně zde směřují z Ostravských základních a mateřských škol za tematickými výlety. Značnou část návštěvníků lázní tvoří osoby se zdravotním postižením, pohybující se zejména na vozících, a to díky nadstandardnímu bezbariérovému přístupu. Celkem je bezbariérovým způsobem upraveno zhruba 1,5 km tras, které tvoří výjimečný bezbariérový přírodní okruh.

Ve spolupráci s Klubem českých turistů jsou vytyčovány vhodné trasy pro zdravotní i odpočinkové okruhy. A tady si můžete prohlédnout fotografie návštěvníků parku:

"Šumava bez bariér"

Doba, kdy se do přírody dostala jen “zdravá“ většina je naštěstí na Šumavě díky projektu "Šumava bez bariér" téměř minulostí. Stěžejní částí projektu s názvem "Šumava bez bariér – základy sociální turistiky v prostoru české a bavorské Šumavy" bylo detailní mapování prostoru Šumavy po obou stranách hranice. K zajímavému výletu na Šumavě nás zve technická památka Schwarzenberský plavební kanál.

Schwarzenberský plavební kanál je bezesporu jednou z nejzajímavějších památek Šumavy. Je to uměle vytvořený vodní kanál spojující jeden z přítoků Studené Vltavy s rakouskou řeku Grosse Mühl. Propojuje úmoří Severního moře a Černého moře. Byl vybudován v letech 1789 až 1822 a dostal název právě podle tehdejší rodiny majitelů této části Šumavy, rodu Schwarzenbergů.

Důvodem ke stavbě tohoto kanálu bylo umožnit dopravu palivového dříví z nepřístupných oblastí Šumavy až do Vídně. Celkový okruh naučné stezky má 16 km. Jedná se o nenáročnou trasu, která vede podél kanálu a využít ji mohou i vozíčkáři.

"Tatry bez bariér"

Rozdělení Československa ani jiné nešvary neubraly na oblibě Vysokých Tater jako častého výletního cíle občanů České republiky. Novinkou ve Vysokých tatrách jsou trasy s cedulkami se symbolem vozíčkáře spadají do projektu "Tatry bez bariér". První čtyři "chodníky" byly bezbariérově upraveny již v roce 2007. Nyní se projekt pyšní osmi trasami v celkové délce přes třicet kilometrů. Vydat se na mě mohou bez problémů vozíčkáři nebo osoby s omezenou schopností pohybu.

Je ovšem třeba zdůraznit, že vysokohorský terén znamená nutnou či alespoň doporučenou přítomnost doprovodné osoby. Při pěkném počasí se ale takový výlet za slovenskými bratry odmění úchvatnými výhledy na štíty a doliny s plesy, vodopády a nádhernou květenou. Pokud se Vám poštěstí, možná se Vám dokonce podaří zahlédnout i kamzíka nebo sviště; medvědů se ale bát nemusíte, protože je pravděpodobně během výletu nepotkáte.

Přechodný je na invalidním vozíku například modrý turistický asfaltový chodník přes Popradské Pleso, červeně značená Roháčská dolina či Tichá Dolina v Oravicích. Trasy jsou značeny tímto vozíčkářským symbolem:

Pokud se chystáte na výlet do naší české nebo slovenské přírody, nedívejte se na invalidní vozík a handicap jako na překážku, ale jako výzvu. Díky správnému výběru bezbariérové cesty či chodníčku se za krásou přírody snadno vydáte i Vy a tak s námi můžete oslavit Světový den životního prostředí bez bariér