WheelDrive Přídavný pohon k mech. vozíku elektrický

Revoluce v oblasti přídavných pohonů!

WheelDrive je jediný produkt na trhu, který nabízí tento typ pohonu. Ovládání pomocí dvou obručí umožňuje využití zbytkového svalového potenciálu horních končetin. Zároveň je toto ovládání možné použít v plně automatickém režimu. Tato koncepce poskytuje skvělé terapeutické řešení pro klienty, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál bez obav z případné ztráty mobility.

Vyberte si úroveň podpory podle svých potřeb a užijte si nový pocit svobody a volnosti bez omezení mobility – na vašem mechanickém vozíku!

VÍCE INFO >

Základní cena: 120 000 Kč
Úhrada ZP: 90 000 Kč
Doplatek klienta: 30 000 Kč
Kód ZP: 07 / 9999999
Přídavný pohon k mechanickým vozíkům

OBRÁZKY A VIDEA

QUICKIE WheelDrive přídavný pohon k mech. vozíku (lifestyle1)
WheelDrive power assist for wheelchairs. Go further.
QUICKIE WheelDrive přídavný pohon k mech. vozíku (lifestyle2)

Obrázky

Videa

Zajistit QUICKIE WheelDrive předvedení

Chcete brožuru? Žádný problém, vyberte požadovanou variantu a my Vám odešleme kopii na Váš e-mail.

Rád bych / Ráda bych:
Žádám o zaslání informací týkajících se produktů a služeb společnosti Medicco. ¹

¹ Odesláním vyplněného formuláře kliknutím na tlačítko „[Odeslat]“ poskytuji společnosti MEDICCO s.r.o. své výše uvedené osobní údaje. Beru na vědomí, že MEDICCO s.r.o. bude osobní údaje zpracovávat pouze pro účel zasílání vlastního newsletteru a případných dalších nabídek výrobků a služeb, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě. Údaje poskytuji na dobu neurčitou s tím, že mohu kdykoli odmítnout další zasílání marketingové komunikace zasláním e-mailu s textem „zákaz reklamy“ v jeho předmětu na adresu info@medicco.cz. Ve vztahu k poskytnutým údajům mám vůči MEDICCO s.r.o. jako správci mých osobních údajů (i) právo požadovat přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu osobních údajů, (iii) právo požadovat vysvětlení, pokud dojde k podezření, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s mým právem na ochranu soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na výše zmíněný účel jejich zpracování), (iv) právo požadovat nápravu vzniklého stavu, který je v rozporu se zákonem, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů a (v) právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze v případě zmíněného podezření nebo odmítnutí provedení nápravy a zajištění souladu se zákonem.