REGISTRACE PRODUKTU HANDICARE

Vážení uživatelé produktů Handicare – vítejte ve společnosti Medicco!  

Dovolujeme si Vás informovat, že s platností od 1. ledna 2017 se naše společnost stává distributorem a servisní organizací produktů společnosti Handicare dodávaných v minulosti společností Sivak. Protože chceme, aby se tato změna dotkla vás klientů co nejméně, a chceme co nejplynuleji navázat na skvělé služby, které vám dosud poskytovala společnost Sivak, tak bychom všechny klienty, kteří v současné době používají tyto produkty, poprosili o vyplnění registračního formuláře. 

Vaše kompletně vyplněné registrace budou slosovány a výherce získá Notebook. Slosování proběhne 20. dubna 2017

Výherce bude informován e-mailem.

Položky označené * jsou povinné

Žádám o zaslání informací týkajících se produktů a služeb společnosti Medicco.

Odesláním vyplněného formuláře kliknutím na tlačítko „[Odeslat]“ poskytuji společnosti MEDICCO s.r.o. své výše uvedené osobní údaje. Beru na vědomí, že MEDICCO s.r.o. bude osobní údaje zpracovávat pouze pro účel zasílání vlastního newsletteru a případných dalších nabídek výrobků a služeb, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě. Údaje poskytuji na dobu neurčitou s tím, že mohu kdykoli odmítnout další zasílání marketingové komunikace zasláním e-mailu s textem „zákaz reklamy“ v jeho předmětu na adresu info@medicco.cz. Ve vztahu k poskytnutým údajům mám vůči MEDICCO s.r.o. jako správci mých osobních údajů (i) právo požadovat přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu osobních údajů, (iii) právo požadovat vysvětlení, pokud dojde k podezření, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s mým právem na ochranu soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na výše zmíněný účel jejich zpracování), (iv) právo požadovat nápravu vzniklého stavu, který je v rozporu se zákonem, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů a (v) právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze v případě zmíněného podezření nebo odmítnutí provedení nápravy a zajištění souladu se zákonem.